Illustrasjonsfoto: colourbox.com
Illustrasjonsfoto: colourbox.com

Fysioterapi på det psykiatriske akuttmottaket

Et prosjekt ved det psykiatriske akuttmottaket på Aarhus Universitetshospital viser at psykiatriske pasienter har nytte av den fysiske tilnærmingen fysioterapeuter kan gi.

Publisert

Pasientene på akuttmottaket er maksimalt 48 timer på avdelingen, og fysioterapeutens arbeid er rettet mot å skape ro, forbedre nattesøvnen og senke arousalnivået, ifølge fysio.dk.

Prosjektet har ført til at fysioterapi nå er blitt et fast tilbud på mottaket.

Møtt med skepsis

Da fysioterapeutene Birgit Linnet Clemmensen og Birthe Kingo Christensen ønsket å teste effekten av fysioterapi på akuttmottaket ble de møtt med skepsis fra det øvrige personalet. Man var usikker på hva fysioterapi kunne tilføre pasientene, og det ble påpekt at svært få av dem hadde somatiske plager.

Det øvrige personalet var ikke bevisste på at fysioterapeutenes fysiske tilnærming kunne dempe angsten og den kroppslige uroen mange av pasientene føler.

Rask avklaring

Med maksimalt 48 timers tid på avdelingen, er det avgjørende å treffe raske beslutninger om hvilke pasienter som kan ha nytte av fysioterapi. Dette gjøres i et tverrfaglig møte.

Fysioterapeutene tilbyr pasientene verktøy de kan bruke til å dempe den kroppslige uroen umiddelbart, og de får mulighet til å delta i noen av de fysiske aktivitetene som er myntet på de innlagte pasientene ved sykehuset.

- Det har vært godt å få en fysioterapeut som sparringspartner, som kan gi oss gode ideer til andre tilnærmingsmåter – blant annet hvordan vi i større grad kan implementere den fysiske tilnærmingen, sier Mette Werk, sykepleier ved avdelingen til fysio.dk. 

Powered by Labrador CMS