Annonsere

Publisert Sist oppdatert

Tidsskriftet på papir og nett er landets største og beste annonseorgan for fysioterapeuter

...både når det gjelder produktannonser, stillingsannonser og annonser for møter og kurs.

Mange fysioterapeuter sitter sentralt plassert i offentlige institusjoner og i private fysikalske institutt. De har stor innflytelse på hva som skal kjøpes inn av hjelpemidler, treningsapparater, inventar og annet spesialtilpasset utstyr. I tillegg er fysioterapeuter viktige formidlere av informasjon om det å leve et aktivt liv, med sport- og friluftsaktiviteter.

Hvis du ønsker å nå fram til det store flertallet av denne yrkesgruppen, er Fysioterapeuten det største og beste alternativet for deg som annonsør!

Nettsidene oppdateres jevnlig med nyheter for fysioterapeuter.

I 2021 kommer bladet ut med 7 numre, alle på papir, med 60-96 sider hver gang.
Innhold, layout og omfang er det samme på begge plattformer.
Vår utgiver, Norsk Fysioterapeutforbund, organiserer det store flertallet av fysioterapeutene i Norge og bladet sendes til alle medlemmer. Et økende antall fysioterapeuter er dessuten aktive brukere av våre nettsider, www.fysioterapeuten.no

Fysioterapeuten er redaksjonelt uavhengig og styres etter redaktørplakaten.
Bladet er opplagskontrollert av Den Norske Fagpresses Forening, DNFF.

Stillingsannonser kun på nett!

Stillingsannonser legges ut fortløpende. Annonsen kan ligge ute i inntil fire uker og koster kr. 5.200 + mva.
Tillegg for Facebook: kr 4.000
Tillegg for nyhetsbrev: kr 4.000
Bestilling sendes til fysioterapeuten@fysio.no
Annonseteksten legges ved som et word-dokument. Kommunevåpen eller logo legges ved som eget vedlegg i jpg- eller pdf-format.
Husk å oppgi fakturaadresse og eventuelt bestillingsnummer.

Produktannonse på nettet? Flere muligheter og formater!

Fysioterapeuten.no har ca 29.000 besøkende og 54.000 sidevisninger hver måned. Her er det flere muligheter og formater å velge mellom. Format: JPG.

Kontakt HS Media: Stine Korntorp, sk@hsmedia.no


Toppbanner
Nett: 980 x 150 pix. Mobil: 300 x 250 pix
Per stk. kr 7.600 per md.

Midtbanner
Nett: 980 x 150 pix. Mobil: 300 x 250 pix
Per stk. kr 6.600 per md.

Artikkelboard
Str.: 300 x 250 pix
Pris: kr 5.500 per md

Nyhetsbrev
Str.: 600 x 250 pix
Pris: kr 4.000 per nyhetsbrev

Utgivelsesplan 2021

Nr.Matriellfrist manus, produkt- og kursannonserStillingsannonser kun på nett!Utgivelse
111.12.2020Stillingsannonser legges ut fortløpende.27.01
205.02
10.03
318.03
28.04
430.04
02.06
530.07
01.09
624.09
27.10
729.10
01.12
Annonsepriser 2021

Annonsekontor produktannonser: HS Media ved Stine Korntorp,
tlf.direkte: 62 94 69 74, mob. 936 32 963, sk@hsmedia.no
Kontoradresse: Brannstasjonsvegen 4, 2260 Kirkenær
Postadresse: Postboks 80, 2261 Kirkenær
Internett: www.hsmedia.no

Format4 farger
1/1 side: 180 x 264 Utfallende: 210 x 297 + 4mm19.550
1/2 side: 180 x 130 - 88 x 26412.750
1/4 side: 180 x 63 - 88 x 1309.000
1/8 side: 180 x 29 - 42 x 1305.650
2/1 side34.400
Baksiden: 210 x 23021.600

Spesialplassering: 10% tillegg.
Tillegg for setting/utforming av annonse.

Bilag: Løse og innstiftede bilag etter avtale.

Rabatter

Produktannonser:
3-5 innrykk: 5%
6-8 innrykk: 8%
9-12 innrykk: 15%

Annonsekontor stilling og kurs: Kirsten Stiansen
Tlf. 41 31 81 88
Epost: ks@fysio.no

Møter og kurs (spaltebredde 88 mm):
Per sp mm: kr. 38.
Kurs-/møteannonse kun på nett: kr. 3.900.

Alle kursannonser som står på trykk legges også ut på våre nettsider noen dager før utgivelse.

Kursannonser: 10% rabatt ved 2. gangs innrykk av samme annonse i påfølgende nummer ved samlet bestilling.

Powered by Labrador CMS