HelseIArbeid: -Dekker bare avklaring, ikke medisinsk oppfølging

HelseIArbeid skal gi rask tilgang på tverrfaglig utredning og avklaring i spesialisthelsetjenesten. Det gis ikke midler til kommunene for den medisinske oppfølgingen, sier statssekretær i Arbeids- og sosialdepartementet.

Publisert

Fysioterapeuten har i artikkelserien om arbeidshelse blant annet skrevet om «HelseIArbeid», hvor NAV og spesialisthelsetjenesten samarbeider. Nylig omtalte forbundsleder Gerty Lund i Norsk Fysioterapeutforbund det hun kalte en «missing link» - at pasienter avklares på sykehuset og så henvises til rehabilitering, som er et kommunalt ansvar. Likevel har ikke kommunene fått midler fra Arbeids- og sosialdepartementet til denne oppfølgingen i forbindelse med HelseIArbeid.

Ingen midler

Tidsskriftet har spurt Arbeids- og sosialdepartementet om en kommentar til dette: Er det planer om å gi midler til kommunal rehabilitering? Hvis ikke, hva tenker dere om at kommunene ikke får dekket utgifter til denne delen av HelseIArbeid?

Statssekretær Saida Begum understreker at HelseIArbeid dreier seg om at pasienter med muskel- og skjelettplager eller lette psykiske plager skal kunne få tverrfaglig utredning og avklaring raskt. Dette utføres i spesialisthelsetjenesten. I tillegg er det en del av satsningen som går på å formidle kunnskap på arbeidsplassene.

-Det er ikke knyttet midler til videre medisinsk oppfølging gjennom satsingen HelseIArbeid. Virkemiddelet bidrar som sagt med kunnskapsformidling rettet mot bedriftene og raskere og tverrfaglig avklaring rettet mot individene. Hensikten med individtiltaket er å kunne tilby utredning og arbeidsfokusert avklaring på spesialisthelsetjenestenivå. I tilfeller der avklaring ved HelseIArbeid-poliklinikken avdekker behov for videre oppfølging eller behandling, vil personer henvises videre til rett instans. Det være seg om tilbudet ligger til kommunehelsetjenesten, andre deler av spesialisthelsetjenesten eller hos NAV. Det er viktig at de som jobber med individuell oppfølging i HelseIArbeid er kjent med øvrig tilbud lokalt, sier hun.

Vil ha større omfang på HelseIArbeid

Begum opplyser at HelseIArbeid i dag tilbys i de tre nordligste fylkene. Her kan du lese om erfaringene ved Finnmarkssykehuset i Kirkenes. I tillegg jobber de også med dette, om enn i liten skala, i Rogaland, Møre og Romsdal, Vestland og Trøndelag. Gerty Lund fortalte nylig at Helse Sør-øst har sin egen variant som kalles «Helse og Arbeid».

-Det er enighet om at det er ønskelig å gjennomføre HelseIArbeid i større omfang enn i dag. Tiltaket skal gjennomføres innenfor rammen av dagens regelverk og prioriteringsforskriften. Ressurser i arbeidslivssentrene skal brukes for å få til et større omfang av HelseIArbeid. Arbeids- og sosialdepartementet har bedt Arbeids- og velferdsetaten å prioritere arbeidet med å etablere og tilby konseptet HelseIArbeid til flere virksomheter i landet, sier statssekretæren.

Powered by Labrador CMS