- Ingen effekt av tiltak i skjermede omgivelser

- Arbeidstrening og utdannelse i vanlige bedrifter hjelper personer med nedsatt arbeidsevne tilbake til jobb. For tiltak i skjermede omgivelser finner vi ingen effekt, skriver Simen Markussen, seniorforsker ved Frischsenteret i en kronikk.

Publisert Sist oppdatert

Kronikken ble publisert i Dagens Næringsliv fredag 7. februar med tittelen ”Innenfor eller utenfor?

Sammen med Knut Røed, også ved Frischsenteret, har Markussen forsøkt å evaluere effektene av to tiltaksstrategier; ”innenfor” og ”utenfor”.

Blant tiltakene ”innenfor” er støtte til ordinær utdannelse, eller ulike former for arbeidstrening, utplassering og subsidierte ansettelser i ordinære bedrifter. Tiltakene ”utenfor” består gjerne av korte kurs, som innen jobbsøkning, databruk, truckkjøring, eller arbeidstrening i skjermede bedrifter, ifølge kronikken.

Kartla bruk av utdanning

Bakgrunnen for evalueringen var en kartlegging som analyseselskapet PROBA utførte på bruken av ordinær utdanning for gruppen med nedsatt arbeidsevne. De undersøkte hvordan praksisen varierte mellom ulike fylker og kontor i NAV. (Rapport 2012-11).

- Det viser seg at det er store forskjeller i bruken av dette tiltaket. En viktig årsak er lokale variasjoner i ”tro” og ”kultur”, skriver Markussen i Dagens Næringsliv.

"Innenfor" er best

Når det gjelder effekt av tiltakene fant Markussen og Røed svært ulike effekter. Tiltakene ”innenfor” - ordinær utdanning og arbeid i ordinære bedrifter – har generelt positive effekter på framtidig sysselsetting og inntekt.

- For utdanning tar det naturlig nok lang tid før effektene blir synlige, for arbeidspraksis kommer effektene mye raskere. Tiltakene ”utenfor” – korte kurs og arbeid i skjermet sektor – finner vi at har ingen eller til dels negative effekter, skriver kronikkforfatteren.

Normaliseres utenforskapet?

Som forklaring på det siste peker Markussen på at felles for tiltakene ”utenfor” er at medstudentene og kollegene også er utenfor arbeidslivet:

- Kanskje er det sånn at utenforskapet normaliseres, og at fokus rettes mot uttelling i trygdesystemet framfor arbeidsmarkedet?

Politikkanbefaling

Han understreker at disse resultatene er gyldige for deltakere ”på vippen” mellom å delta på det enkelte tiltaket eller ikke.

- Det vil kunne være personer der enkelte tiltak er helt selvfølgelig eller helt umulig. Våre resultater er ikke representative for disse. De har likevel en klar politikkanbefaling, nemlig å skalere ned bruken av tiltakene ”utenfor” og skalere opp bruken av tiltakene ”innenfor”, skriver Simen Markussen.

Powered by Labrador CMS