Arkivfoto
Arkivfoto

Arbeidslivet med dokumentert helsegevinst

-Det å være i arbeid har dokumenterte helsegevinster også for personer med helseplager. Det er derfor viktig å bidra til at flere klarer å stå i arbeid på tross av plager, ifølge en ny doktorgradsavhandling.

Publisert Sist oppdatert

Etter langvarig sykefravær og arbeidsrettet rehabilitering er det mange som sliter med å komme tilbake i arbeid. Prosessen tilbake til arbeid er ofte lang og komplisert. Denne avhandling viser at deltakerens egne tanker og forståelse av helse og helseplager var viktigere for retur til arbeid enn helseplagene alene. Dette kommer frem i en pressemelding fra Universitetet i Bergen.

Rehabilitering

I Norge tilbys døgnbasert arbeidsrettet rehabilitering til sykmeldte med komplekse helseutfordringer knyttet til muskel- og skjelettplager, angst og depresjon. Målet med avhandlingen var å undersøke individuelle kjennetegn hos sykmeldte som sier noe om prognosen for retur til arbeid etter å ha deltatt i arbeidsrettet rehabilitering.

I løpet av en oppfølgingsperiode på 4 år viste registerdata fra NAV at deltakerne kunne skifte mellom å være i arbeid og på ulike helserelaterte ytelser mange ganger. Det var lavere sannsynlighet for å være i arbeid og høyere sannsynlighet for uførepensjon i løpet av oppfølgingsperioden for kvinner, deltakere med manuelt arbeid, de med lang sykmeldingslengde før rehabiliteringsoppholdet og de med andre diagnoser enn muskelskjelett- eller psykisk diagnose.

Frykt for smerter

Avhandlingen viser at det var mindre sannsynlig at deltakerne gikk tilbake til jobb hvis de hadde mye frykt for å få smerter av arbeidet. Deltakerne med mye frykt relatert til arbeid opplevde også manglende kontroll over helseplagene sine, forventet ikke at plagene skulle gå over, og rapporterte om alvorlige konsekvenser for seg selv og de nærmeste. I tillegg var høy grad av frykt for arbeid assosiert med nedsatt fysisk funksjonsevne og lav utdanning.

Flere må i jobb

Det å være i arbeid har dokumenterte helsegevinster også for personer med helseplager. Det er derfor viktig å bidra til at flere klarer å stå i arbeid på tross av plager. Kunnskap om prognostiske faktorer for retur til arbeid kan bidra til bedre innsøkingskriterier til arbeidsrettet rehabilitering, mer målrettede valg av innhold i selve rehabiliteringen, og gir mulighet for skreddersøm av oppfølging i etterkant.   

Irene Øyeflaten disputerte torsdag 1. september 2016 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: «Long-term sick leave and work rehabilitation. Prognostic factors for return to work».

Kilde: Universitetet i Bergen; www.uib.no  

Powered by Labrador CMS