Ledigheten øker

Arbeidsledigheten i Norge fortsetter å øke, og var i april på 4,2 prosent, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrås AKU-undersøkelse. 

Publisert Sist oppdatert

Det er nå totalt 117.000 arbeidsledige i Norge, opp 3.000 fra mars.

AKU- undersøkelsen viser utvikling i yrkesaktivitet, sysselsetting og arbeidsledighet, og er en utvalgsundersøkelse med store feilmarginer. Nav utgir sin egen arbeidsledighetsstatistikk over registrerte ledige.

De siste månedene har flere store norske oljeselskaper annonsert at de vil kutte i aktivitet og antall ansatte de neste årene, noe som gir ringvirkninger både til andre næringer og kommuneøkonomi. 

Særlig Stavanger har merket nedskjæringene, og er ifølge NAVs arbeidsledighetsmåling den kommunen hvor ledigheten har økt mest de siste månedene.

Powered by Labrador CMS