Fysioterapeut Kaia Marie Nicolaisen (til høyre) på Oslo universitetssykehus Ullevål demonstrerer riktig påkledning av smittevernutstyr til kollega, spesialfysioterapeut Heidi Bunæs-Næss. (Foto: privat)

Slik jobber Kaia med koronapasienter

Fysioterapeut Kaia Marie Nicolaisen må ha fullt smittevernutstyr når hun behandler koronapasienter. -Som fysioterapeut er jeg vant til å være tett på pasienten, så utstyret skaper en rar distanse, sier hun.

Fysioterapeut Kaia Marie Nicolaisen jobber på infeksjonsmedisinsk sengepost på Ullevål, Oslo universitetssykehus. Noen av de innlagte pasientene hun behandler, har testet positivt for koronaviruset. Noen trenger hjelp med teknikker for å få opp slim, eller få kontroll på kraftig hoste. Da er det nødvendig å kle på seg fullt beskyttelsesutstyr mot smitte.

-Det er uvant for pasienten, det eneste de ser er øynene mine. Ansiktsuttrykkene mine blir borte. Masken gjør at jeg må snakke langsommere og tydeligere for å bli oppfattet. Pasienten kan oppleve seg som enda sykere og synes det er skummelt å være en som andre må beskytte seg mot. Jeg prøver å være mest mulig normal, når jeg behandler pasienten, sier Nicolaisen.

Ikke redd for å berøre pasientene

Hun sier at hun føler seg trygg på at hun ikke blir smittet når hun har på seg utstyret, og at hun ikke er redd for å berøre disse pasientene. De ansatte på Ullevål følger strenge prosedyrer med uren og ren sone. De har sluser mellom disse hvor de tar av seg beskyttelsesutstyret, og de vasker hendene mellom hvert plagg de tar av seg.

Samtidig gjør fysioterapeutene flere tiltak på sykehuset, som å behandle smittede pasienter på slutten av dagen, for å redusere risikoen for å smitte andre pasienter de går rundt til.

Kommer det inn en pasient med tegn på luftveisinfeksjon, skal pasienten testes og fysioterapeuten vente med å gå inn til prøvesvaret er klart. Fysioterapeuten er også i dialog med legen. De uten symptomer blir ikke testet. Nicolaisen går dermed rundt til en rekke pasienter uten smittevernutstyr, og vet at det kan glippe – noen kan være smittet uten å vise symptomer.

- Vi ser jo av statistikken at helsepersonell er ekstra utsatt for smitte. Jeg tenker på faren for å bringe med meg smitte til andre pasienter. Jeg er nøye med håndhygienen mellom hver pasient jeg behandler, og begrenser også veldig kontakten med folk utenfor sykehuset, sier Nicolaisen.

Fysioterapeuten forteller at de rengjør alt, fra klokker til telefoner og nøkler.

Holder seg til få poster

Hennes kollega spesialfysioterapeut Heidi Bunæs-Næss forteller at de har redusert noe på mobiliteten til fysioterapeutene av smittehensyn. Istedenfor å behandle pasienter på fem-seks sengeposter, forsøker de nå å fordele postene seg imellom, så hver fysioterapeut bare er på én eller to sengeposter. Siden fysioterapeutene har vaktordning med både kvelds- og helgevakter, er ikke det alltid så enkelt.

Fysioterapeutene skal nå i gang med å lage videoer rettet mot pasientene, om hvordan pasientene selv kan utføre teknikker for å få kontroll på kraftig hoste eller for å bedre lungevolumet.

-Etter hvert kan det komme så mange pasienter at vi ikke når over. Eller så kan vi bli tilrådet å bare gå inn til pasienten én gang og så redusere antallet videre besøk av smittehensyn. Da vil videoer og annet informasjonsmateriell vi har klart, være nyttig, sier Nicolaisen.

I tillegg øver de nå på prosedyrer for å legge pasienter i mageleie, som ifølge Nicolaisen har vist seg å være positivt om pasienten viser tegn på akutt lungesviktsyndrom.

Kartlegger hvilke pasienter som trenger fysioterapi

Frederikke Tonnaer Liseth er leder for NFFs faggruppe for hjerte- og lungefysioterapi. Hun sier at tilbakemeldingene fra medlemmene er at de vanlige smittevernstiltakene følges etter prosedyrer, og at det fortløpende vurderes nøye om det er indikasjon for å teste både pasientene og ansatte.

- I tillegg jobber de enkelte avdelingene med å organisere arbeidet sitt på en slik måte at det gir minst mulig smitterisiko for både fysioterapeuter og pasienter. Det er viktig at den enkelte føler seg godt ivaretatt og trygg på jobb, og det ser ut til at dette bli fulgt godt opp, sier hun.

Faggruppelederen sier at siden dette er en ny sykdom som vi vet relativt lite om, jobbes det på spreng for å lage godt fundamenterte retningslinjer for fysioterapi til de aktuelle pasientene.

-Dette arbeidet handler om å kartlegge behov for fysioterapi, men i like stor grad å kartlegge hvilke pasienter som ikke har behov for fysioterapi, sier Liseth.

Se forsiden til fysioterapeuten.no for en rekke saker om hvordan fysioterapeuter påvirkes av koronaviruset.

Powered by Labrador CMS