Illustrasjonsfoto: colorbox.com

Lovendring mot inaktivitet

Hvem skal ta ansvaret for utrente ansatte? Arbeidsgiver er svaret, ifølge gründer Knut Løkke, som tjener til livets opphold ved å spre treningsforskning fra NTNU.

Publisert

Det er inaktiviteten Løkke vil til livs, og det via rollen som gründer og daglig leder av trondheimsfirmaet Myworkout hvor treningsforskning fra NTNU settes ut i livet, ifølge NRK.

– Alle vet at trening er bra. Likevel trener ikke alle. Jeg mener det skal være lovpålagt for arbeidsgiver å sette trening på dagsorden, sier Løkke til rikskringkasteren.

Lovendring?

Han mener Arbeidsmiljøloven bør skjerpes når det gjelder fysisk aktivitet blant ansatte. I dag heter det at arbeidsgiver skal vurdere tiltak for å fremme fysisk aktivitet, mens Løkke mener det er på høy tid at arbeidsgiver får et klarere definert ansvar.

– Hvis jeg får jobb som sveiser, må jeg bruke verneutstyr. På samme måte mener jeg at arbeidsgivere som tilbyr stillesittende jobber skal opplyse om at dette er helseskadelig, og legge til rette for trening. Jeg tror det kommer en lovendring, sier han.

Forskerstøtte

Jan Hoff, professor ved NTNU drømmer om en kontrakt mellom arbeidsgivere og arbeidstakere som skal bidra til at folk er i aktivitet og holder seg friske.

– Livsstilssykdommene som følge av inaktivitet forkorter ikke bare livet, men bidrar til økt sykefravær for arbeidstakere. Både den enkelte og arbeidsgiver tjener på å få ansatte i aktivitet. I det lange løp tjener samfunnet på det, sier Hoff.

Sykefravær er en betydelig kostnad, både for bedriften og samfunnet. Ifølge NRK koster én sykefraværsdag 2 000 kroner i snitt.

Møter motstand

Verken Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) eller statssekretær Kristian Dahlberg Hauge i Arbeids- og sosialdepartementet mener Løkkes lovendringsforslag er noen god idé. NHO mener dagens lovtekst som ledd i systematisk HMS-arbeid er tilstrekkelig, mens Hauge understreker at det er uaktuelt for regjeringen å detaljregulere krav om fysisk aktivitet via nye lovbestemmelser.

Powered by Labrador CMS