- På europatoppen i opplevelsen av tidspress på jobb

Norge og de andre nordiske landene ligger på topp i Europa i opplevelsen av tidspress på jobben. Det viser en bedriftsundersøkelse blant nesten 50.000 virksomheter i 36 land, utført av EU’s arbeidslivsorgan EU-OSHA .

Publisert Sist oppdatert

Når HMS-arbeidet nedprioriteres på norske arbeidsplasser, oppgis mangel på tid som den viktigste årsaken, skriver Arbeidstilsynet i en pressemelding.

Blant de 50.000 virksomhetene i den europeiske undersøkelsen var det 1.500 norske bedrifter. Målet var å finne ut hvordan helse og sikkerhet på arbeidsplassen – og særlig økende risikoer som psykososiale forhold – håndteres i praksis.
- Tidspress over tid kan føre til arbeidsrelatert stress. Stress er nest vanligste årsak til sykefravær, etter muskel- og skjelettplager. Dette er det fullt mulig å forebygge, sier direktør Ingrid Finboe Svendsen i Arbeidstilsynet.

91 prosent i Danmark

Den europeiske undersøkelsen gir et bilde av hvordan helse og sikkerhet faktisk styres på europeiske arbeidsplasser. Resultatene tyder på at 76 prosent av bedriftene i EU gjennomfører risikovurderinger regelmessig, og 90 prosent av bedriftene synes risikovurderinger er et nyttig element i HMS-styringen.

Norske virksomheter ligger så vidt over det europeiske gjennomsnittet.  Her er det 78 prosent som gjennomfører risikovurderinger regelmessig. Sammenligner vi oss til gjengjeld med våre naboer i sør, er det tydelig at vi har et stort forbedringspotensial. I Danmark gjennomfører hele 91 prosent av bedriftene regelmessige risikovurderinger, skriver Arbeidstilsynet i pressemeldingen.

Standardmodellen for risikovurdering

Denne modellen, kombinert med en medvirkningsbasert tilnærming, er den ideelle måten å identifisere risikoene og ta tak i problemet på, ifølge Arbeidstilsynet. Den består av følgende fem steg:

Steg 1: Identifiser farene og hvem som kan være utsatt.
Ledere og arbeidstakere må ha kjennskap til risikofaktorer og tidlige faresignaler

Steg 2: Evaluer og prioriter risikofaktorene.
Identifiser de mest bekymringsfulle risikofaktorene, og fokuser på å ta tak i disse først.

Steg 3: Planlegg forebyggende tiltak.
Det må utarbeides en plan for å forhindre at uheldige hendelser oppstår. Dersom risikofaktorene ikke kan unngås, er det viktig å finne måter å begrense dem på.

Steg 4: Gjennomfør planen.
Spesifiser tiltakene som skal iverksettes, ressursene som trengs, hvem som skal være involvert, og tidsrammen.

Steg 5: Overvåk og revider tiltakene på løpende basis.
Vær forberedt på å gjøre endringer i planen ut fra resultatene av overvåkingen. Husk at folk kan reagere forskjellig på identiske omstendigheter. Ved vurdering av risikoforhold bør det tas hensyn til arbeidstakernes ferdigheter og behov (f.eks. knyttet til kjønn, alder eller erfaring).

Se også Arbeidstilsynets arbeidsmiljøguide, Informasjonsfilmer om arbeidsmiljø og ESENER II – europeisk arbeidsmiljøundersøkelse.

Kilde: Arbeidstilsynet.

Powered by Labrador CMS