Forbundsleder Gerty Lund i NFF sammen med stortingsrepresentant Kjersti Toppe (Sp) under Arendalsuka i fjor.

Klart for Arendalsuka 2022 – dette er NFFs planer og budskap

Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) arrangerer egen debatt og vil løfte folkehelse og rehabilitering under Arendalsuka.

Publisert

Arendalsuka går denne uken av stabelen i sørlandsbyen. NFF er til stede, i likhet med et kobbel av andre interesseorganisasjoner. Strand Kafé i Arendal er base for NFF under festivalen. I tillegg skal forbundsleder Gerty Lund delta på ulike arrangementer og private møter.

Fakta: Arendalsuka

  • Arendalsuka er en norsk politisk festival som arrangeres i Arendal hver sommer. Arendalsuka ble etablert i 2012 med inspirasjon fra Almedalsuken i Sverige.
  • Arendalsuka preges av seminarer, debatter mellom politikere og fagfolk, og at interesseorganisasjoner, politiske partier, veldedige organisasjoner og statlige etater presenterer seg.
  • Arendalsuka 2022 varer fra mandag 15. til fredag 19. august.

    Kilde: Wikipedia / Arendalsuka

Disse deltar i debatt

NFF har besluttet å ikke bruke ressurser på egen stand. Derimot skal organisasjonen arrangere en egen debatt under tittelen «Er folkehelsen i fare?». Arrangementet finner sted på Strand Kafé onsdag 17. august klokken 12.00. I panelet sitter følgende personer:

  • Ellen Rønning-Arnesen (Ap), statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet
  • Ståle Clementsen, sentralstyremedlem i Legeforeningen og leder av Overlegeforeningen
  • Lene Conradi, ordfører i Asker
  • Heidi Tjugum, fysioterapeut og tidligere landslagskeeper i håndball
  • Gerty Lund, forbundsleder i Norsk Fysioterapeutforbund

Debatten blir strømmet på Healthtalk.no.

– Forsømt område

NFF setter søkelys på folkehelse og rehabilitering under Arendalsuka. Folkehelse var også et viktig tema for NFF under Arendalsuka i fjor.

– Folkehelse har vi valgt for å synliggjøre den jobben fysioterapeuter gjør ved helsestasjoner, skolehelsetjeneste og frisklivssentraler. Vi setter også fokus på at fysioterapikompetansen er viktig å benytte i arbeidet med å tilrettelegge for fysisk aktivitet, sier forbundsleder Gerty Lund.

Rehabilitering, som er et av NFFs viktige satsingsområder, er blinket ut for å synliggjøre og styrke fysioterapiens mangfold og rolle i offentlig og privat helsetjeneste, forklarer hun.

– Rehabilitering er et forsømt område hvor det er behov for større oversikt over tjenesten. Dagens regjering har gitt beskjed om at rehabilitering skal ses på for å møte morgendagens utfordringer. NFF er en naturlig dialogpartner i forhold til utvikling av rehabiliteringstjenester.

– Avgjørende at NFF er til stede

– Hvor viktig er det for den jevne norske fysioterapeut at NFF er til stede på Arendalsuka?

– NFF styrker sin rolle som en naturlig samfunnsaktør ved å delta på Arendalsuka. Gjennom vår rolle som samfunnsaktør etablerer vi oss som en dialogpart i den helsepolitiske debatten. For den enkelte fysioterapeut betyr dette at faget og profesjonen styrkes ytterligere. Ved å synliggjøre fysioterapiens bredde og mangfold overfor sentrale politikere nasjonalt og lokalt, samt overfor naturlige samarbeidspartnere, styrkes rollen til norske fysioterapeuter generelt. Fysioterapeuter som profesjon har store fordeler av fortsatt å bli anerkjent som en del av det offentlige og private helsetilbudet.

Hun utdyper videre:

– Fysioterapeuter har en sterk stilling i offentlig og privat helsetjeneste. Dette er tjenester som er under press blant annet som følge av at det neppe blir en tilsvarende økning i offentlig helsetjenester lik den vi har sett til nå. Samtidig ser vi et økt tilbud fra privat helsetjeneste og nye profesjoner. Diskusjoner om prioritering av ansvar og roller blir viktig på vegne av fysioterapeuter. Faget vårt er viktig for å møte de utfordringene samfunnet står overfor i dag. Det er derfor avgjørende at NFF er til stede på arenaer hvor disse problemstillingene diskuteres.

Powered by Labrador CMS