Doktorgrad

Illustrasjonsfoto

Artrose: Dosering av trening og implementering av en strukturert behandlingsmodell i primærhelsetjenesten

Doktorgrad

Tuva Moseng, fysioterapeut, ph.d., Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering, NKRR, Diakonhjemmet Sykehus. Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo (UiO).

Hovedveileder: Nina Østerås, Diakonhjemmet Sykehus og UiO.

Biveileder: Hanne Dagfinrud, Diakonhjemmet Sykehus og UiO.

Orginaltittel: Management of hip and knee osteoarthritis in primary care. Summary of evidence for exercise dose and implementation of a structured care model in primary care

Digital disputas fant sted den 4. Mai 2020

Internasjonale behandlingsanbefalinger for hofte- og kneartrose anbefaler at alle med symptomatisk artrose bør få tilgang til kjernebehandlingen informasjon, trening og hjelp til å gå ned i vekt (ved behov). Tidligere forskning har imidlertid vist at personer med artrose i liten grad mottar behandling i tråd med anbefalingene. Anbefalingene er også upresise med tanke på med hvilken dosering trening bør gjennomføres.

Hovedhensikten med prosjektet var å undersøke effekten av trening med ulik dosering for personer med hofteartrose, samt undersøkt effekten av å innføre en ny modell for behandling av hofte- og kneartrose i kommunehelsetjenesten.

Avhandlingen baserer seg på en systematisk litteraturstudie (artikkel 1) der vi inkluderte 12 randomiserte kontrollerte studier som undersøkte effekten av trening vs. Ikke-trening på smerte og selvrapportert fysisk funksjon hos personer med hofteartrose. Vi kategoriserte disse studiene i to grupper med høy vs. lav/usikker etterlevelse av doseringsanbefalingene for friske personer, utarbeidet av American College of Sports Medicine. Deretter ble forskjellen i effekt på smerte og fysisk funksjon sammenlignet mellom de to gruppene.

Hovedfunnene var at trening for personer med hofteartrose dosert i henhold til retningslinjene for friske personer gav større reduksjon i smerte sammenlignet med trening med lavere eller usikker dosering. Den samme tendensen ble også observert ved selvrapportert fysisk funksjon, men forskjellen mellom gruppene var ikke signifikant.

For å evaluere innføringen av en ny modell for behandling av hofte- og kneartrose i kommunehelsetjenesten, gjennomførte vi en randomisert kontrollert studie med trappetrinnsdesign «SAMBA-studien» i seks kommuner på Øvre Romerike (artikkel 2 og 3). Den nye modellen ble sammenlignet med «standard behandling» Hovedtrekkene i den nye modellen bestod av et strukturert forløp for pasientene i møte med kommunehelsetjenesten og inkluderte en fysioterapeutledet artroseskole med strukturert pasientinformasjon og individuelt tilpasset trening i gruppe over 8-12 uker. Innføringen av modellen foregikk ved tverrfaglige workshops for fastlege og fysioterapeut, samt et heldags kursopplegg (Aktiv med artrose - AktivA) for fysioterapeuter.

Innføring av den nye behandlingsmodellen i kommunehelsetjenesten førte til at pasient-deltakerne fikk bedre tilgang til kjernebehandlingen ved artrose sammenlignet med standard behandling. Omtrent halvparten av deltagerne som fikk den nye behandlingsmodellen opplevde en stor bedring av sine artrosesymptomer, til tross for at dosering, progresjon og etterlevelse av treningen ikke alltid var optimal. Andelen som opplevde en stor bedring, var større blant deltakerne som fullførte treningsprogrammet sammenlignet med de som falt fra underveis. Imidlertid opplevde omtrent en tredjedel av gruppen som fikk vanlig behandling også stor bedring av sine symptomer, så forskjellen mellom gruppene var dermed liten.

Artikler

1. Moseng T, Dagfinrud H, Smedslund G, Østerås N. (2017) The importance of dose in land-based supervised exercise for people with hip osteoarthritis. A systematic review and meta-analysis. Osteoarthritis Cartilage. DOI: 10.1016/j.joca.2017.06.004

2. Moseng T, Dagfinrud H, Østerås N. (2019) Implementing international osteoarthritis guidelines in primary care: uptake and fidelity among health professionals and patients. Osteoarthritis Cartilage. DOI: 10.1016/j.joca.2019.03.010

3. Moseng T, Dagfinrud H, van Bodegom-Vos L, Dziedzic K, Hagen KB, Natvig B, Røtterud JH, Vlieland TV, Østerås N. (2020) Low adherence to exercise may have influenced the proportion of OMERACT-OARSI responders in an integrated osteoarthritis care model: secondary analyses from a cluster-randomised stepped-wedge trial. BMC Musculoskelet Disord. DOI: 10.1186/s12891-020-03235-z

Powered by Labrador CMS