Hos pasienter som er over 50 år var det mer enn fire ganger så vanlig med artroskopi ved knelidelser i Møre og Romsdal som blant pasienter som bor i Stavanger. Et nytt, nasjonalt helseatlas har sett på variasjonen innen ortopedi.

Stor variasjon i om kneartrose og prolaps blir operert

Det er store forskjeller mellom sykehus i hvor mange de opererer for tilstander som kneartrose, prolaps i korsryggen og fremre korsbåndsskader, viser nytt helseatlas.

Publisert

Helse Førde lanserte tirsdag «Helseatlas i ortopedi for Noreg». Der har de hentet inn tall fra Norsk Pasientregister (NPR) for 2012-2016, fra både offentlige og private aktører i spesialisthelsetjenesten.

Helse Førde har sett på variasjon i bruken av helsetjenester. De fant relativt stor, uønsket variasjon i operativ behandling av prolaps i korsryggen. Helse Nord-Trøndelag opererer over dobbelt så mange per 100.000 innbyggere som Sykehuset Telemark. Det samme gjaldt operasjon for spinal stenose, hvor Vestre Viken opererer dobbelt så mange per 100.000 innbyggere som Helse Finnmark.

Halverte kneoperasjoner for eldre

Helseatlaset viser store forskjeller i artroskopi (kikkhullsoperasjon i ledd) som behandling for degenerative knelidelser, som artrose og meniskskade. Studier har vist at pasienter over 50 år har liten eller ingen nytte av artroskopi. Tallet på slike operasjoner er derfor halvert fra 2012 til 2016, skriver Dagens Medisin.

Men det er store forskjeller i hvilke helseforetak det er som har lagt om praksisen.

Vanligst i Møre og Romsdal

Hos pasienter som er over 50 år var det mer enn fire ganger så vanlig med artroskopi i Møre og Romsdal som blant pasienter som bor i Stavanger. Også Oslo universitetssykehus ligger lavt på lista.

– Artroskopi er ikke anbefalt for personer over 50 år fordi konservativ behandling, det vil si opptrening, har vist seg like effektivt. Da er det dumt å prioritere denne type operasjoner. Helse Sør-Øst har virkelig gjort en innsats for å redusere slike inngrep, og andre bør følge etter, sier Marte Bale, leder i helseatlastjenesten i Helse Førde, til Dagens Medisin.

Private aktører har i perioden økt antall slike operasjoner. Dette skrev Fysioterapeuten om i august.

Variasjon i korsbånd

Hos pasienter med skade på fremre korsbånd var det også fire ganger flere som ble operert i Helse Førde enn på Sykehuset Telemark. Men her anmerker helseatlaset at relativt få operasjoner gjør at en forholdsvis stor del av den observerte variasjonen kan være tilfeldig. Den samme utfordringen gjelder variasjon ved brudd i skulderen.

Helseatlaset viser også at det er store forskjeller i hvor mange det er som blir operert for brudd i håndleddet.

Powered by Labrador CMS