Tvillingstudie viser at hofteartrose er mer arvelig enn kneartrose

En norsk studie, publisert i det anerkjente artrosetidsskriftet Osteoarthritis & Cartilage, viser en høyere arvelighet for alvorlig hofteartrose enn alvorlig kneartrose. For kneartrose spiller kroppsvekt en større rolle enn arvelige faktorer. 

Publisert

Med dette er forskerne et skritt nærmere å forstå årsakene til hofte- og kneartrose.

Fakta om artrose:

  • Artrose er en vanlig leddsykdom som rammer opp til 50% av eldre.
  • Artrose kan ramme alle ledd, men er vanligst i fingre, hofter og knær.
  • Det finnes ingen kur mot artrose og all behandling retter seg i dag mot å redusere symptomene.

Fakta om studien

  • Data fra 18.000 tvillinger fra Det norske tvillingregisteret ble koblet sammen med data fra det norske leddproteseregisteret slik at man kunne se forskjeller hos eneggede og toeggede tvillinger i hvorvidt de hadde fått leddproteseoperasjon.
  • 14.000 proteseoperasjoner gjøres årlig på grunn av artrose.
  • Studien er til nå også verdens største tvillingstudie på artrose, med den lengste oppfølgingstiden (tjue til tjuesju år).
  • Prosjektet er et samarbeid mellom forskere ved NKRR, Diakonhjemmet sykehus, Folkehelseinstuttet som administrerer det Norske Tvillingregisteret og Ortopedisk avdeling ved Haukeland Universitetssykehus, som administrer det norske Leddproteseregistret.
  • Forskere fra the Australian Centre of Excellence in Twin Research ved University of Melbourne i Australia bidrar også i prosjektet.
  • Fysiofondet (Fond for etter- og videreutdanning av fysioterapeuter) finansierer studien, tidligere omtalt i tidsskriftet Fysioterapeuten

Det finnes ingen kur mot artrose, og all behandling retter seg mot lindring av symptomer. Leddproteseoperasjon er eneste løsning for de med den alvorligste graden av hofte- eller kneartrose. I studien inngikk data fra mer enn 18.000 tvillinger fra Norsk Tvillingregister som ble koblet sammen med data fra Norsk Leddproteseregister. De to registrene ga forskerne oversikt over hvilke tvillinger som hadde fått leddproteseoperasjon pga. hofte- eller kneartrose.

-Vi vet at både arvelige faktorer og kroppsvekt spiller en rolle for både hofte- og kneartrose, men at det ser ut til å være en så klar forskjell mellom artrose i hoftene og artrose i knærne var nytt for oss. Med disse funnene har vi gode pekepinner for veien videre for årsaksforskningen i artrose. Først når vi forstår årsakene er det mulig å forebygge denne alvorlige leddsykdommen, sier Karin Magnusson, post doc ved Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering (NKRR) ved Diakonhjemmet sykehus, som har gjennomført studien.

Tvillinger gir unik informasjon om arv og miljø
Norsk Tvillingregister og Norsk Leddproteseregister består av data fra 35.000 tvillinger og 14.000 årlige leddproteseoperasjoner. Studien viser at tvillingene som fikk kneprotese hadde en høyere kroppsvekt enn de som fikk hofteprotese. Kroppsvekten spilte en viktigere rolle for å få kneprotese enn hofteprotese når man tok hensyn til de arvelige faktorene.

– Eneggede tvillinger deler 100 % av genene og toeggede 50 %, og vi utnytter disse forskjellene når vi studerer arv. Vi får jo ofte ikke tatt hensyn til arv når vi studerer livsstil eller vekt, men det kan vi med tvillinger. Studien gir derfor informasjon om i hvilken grad arv kan ha forstyrret funnene i tidligere studier, sier Magnusson.

Planen videre er å se nøyere på fysisk aktivitet hos tvillingene, og å skaffe et mer detaljert bilde av kroppsvektens betydning med arv tatt i betraktning. Magnusson mener funnene kaster nytt lys over eksisterende artroseforskning da det er få feilkilder i metodene forskerne har brukt.

Unike forskningsmetoder
I studien inngikk totalt 18.058 tvillinger, noe som gjør denne studien til verdens største tvillingstudie på artrose, med den lengste oppfølgingstiden. Det er også unikt at man har kunnet inkludere kroppsvekt samtidig som man så på arv for artrose. De skandinaviske landene er de eneste landene i verden som har denne muligheten til å koble store data som favner hele befolkningen.

-I Leddproteseregisteret er omtrent 95 % av alle proteseoperasjoner registrert. De fleste norske tvillingene er også registrert. Dette gjør at studien kan være representativ for hele befolkningen, sier Magnusson.

Hun legger til at forskerne også gjorde et omfattende statistikkarbeid etter at dataene ble koblet sammen, der de tok tiden til proteseoperasjon, alder og kjønn med i betraktning. 

Les mer om studien på nkrr.no og www.forskerlivet.no 

Powered by Labrador CMS