Effekten av trening er godt dokumentert

– Nå må vi få kunnskapen ut til fysioterapeutene og pasientene etter modell fra Sverige og Danmark, sier May Arna Risberg og Inger Holm.

Publisert

Sammen med Anne Therese Tveter, utgjør de styringsgruppen til prosjektet AktivA, Aktiv med Artrose, ved Ortopedisk avdeling, Oslo Universitetssykehus (OUS).

logo AktivA

May Arna Risberg er professor ved Norges Idrettshøgskole (NIH), Seksjon for idrettsmedisinske fag og arbeider som forsker ved OUS. Inger Holm jobber også som forsker ved OUS og er i tillegg professor II ved Universitetet i Oslo (UiO), Institutt for helse og samfunn. Der jobber også fysioterapeut og PhD Anne Therese Tveter, koordinator i AktivA.

Prosjektet går ut på å implementere de nyeste retningslinjene for behandling av artrose inn i fysioterapiklinikkene og utvikle et nasjonalt kvalitetsregister for behandling av artrose i primærhelsetjenesten.

Samme tilbud for alle

– Vi trenger ikke mer forskning på dette, vi trenger å implementere kunnskapen og kvalitetssikre at alle i Norge får dette tilbudet, sier Risberg og Holm til Fysioterapeuten.

Prosjektet skal ha tilhørighet ved OUS, men samarbeider også med SAMBA-prosjektet ved Diakonhjemmet, som Nina Østerås og Tuva Moseng står i spissen for. AktivA er et tilsvarende prosjekt som BOA-prosjektet i Sverige og GLAD-prosjektet i Danmark, og med disse samarbeidspartnerne vil vi i fremtiden få mulighet til å sammenligne data på tvers også av landegrensene.

Utdanne og sertifisere

– Målet er at artroseskole og trening etter kunnskapsbaserte prinsipper skal kunne tilbys uansett hvor i landet du bor. Det første vi skal gjøre er å utdanne og sertifisere fysioterapeuter til å være AktivA-terapeuter gjennom AktivA-kurs. Gjennom disse kursene får man tilgang til alt kursmateriell som man trenger for å drive artroseskole, og tilgang til alle øvelser og til alle tester som skal benyttes. Deretter skal disse fysioterapeutene holde artroseskoler på sine klinikker for pasienter med artrose i hofte og kne, med et eget undervisningsopplegg og seks uker med trening. Til slutt skal pasienter og terapeuter svare på elektroniske spørreskjemaer før, underveis og etter behandlingen. Vårt mål er at dette skal bli et nasjonalt kvalitetsregister for pasienter med artrose, opplyser May Arna Risberg og Inger Holm.

Digitalt kart

Det første AktivA-kurset holdes i Oslo den 24. mars. Etter hvert er planen å lage et digitalt kart for å synliggjøre hvor i landet det finnes AktivA-klinikker. Da kan alle leger i primær- og spesialisthelsetjenesten også få vite hvor de skal henvise pasienter til behandling.  Foreløpig finansieres prosjektet av Ortopedisk avdeling ved OUS, der det planlagte nasjonale kvalitetsregisteret også skal ligge.

Følg AktivA på Facebook. Egen nettside kommer senere.

Powered by Labrador CMS