Et aktivt liv for artrosepasienter

Mindre smerter for pasienten og økonomiske gevinster for samfunnet er resultatet av en landsdekkende artroseskole i Sverige.

Publisert Sist oppdatert

For at pasienter med artrose skulle tilbys en likeverdig og evidensbasert behandling uavhengig av hvor i landet de bor, har man i Sverige utviklet en artroseskole. Planen er at pasientene skal følges over tid, for å kunne måle effekter og stadig forbedre tilbudet. Resultatet er et kvalitetsregister: Bättre omhändertagande av patienter med artros, BOA.

– Jeg gikk gjennom forskningen og innså at det finnes kunnskap om artrose som ikke omsettes i klinisk praksis, sier Carina Thorstensson, fysioterapeut, dosent og registeransvarlig for BOA-registeret ved Registercentrum Västra Götaland til dagensmedicin.se.

Sammen med kolleger utviklet hun derfor en artroseskole. Her får pasientene lære om sykdommen, lære å leve med sykdommen og samtidig ha et godt liv. Skolen varer i tre måneder, og består av en individuell behandling hos fysioterapeut, teoriundervisning og et frivillig treningsprogram.

– Med hjelp fra artroseskolen kan ventetiden til ortoped reduseres, samtidig som det finnes et behandlingsalternativ for alle med artrose i hofte og kne som ikke vurderes for proteseoperasjon. I realiteten snakker vi her om åtte av ti artrosepasienter, sier Carina Thorstensson.

Artroseskolen finnes i dag i alle landsting i Sverige, og ca. 350 behandlingsenheter rapporterer inn til registeret. Slik ser man også hvordan pasientenes livskvalitet og fysiske aktivitetsnivå forandres.

I løpet av høsten 2005 ble skolen utviklet, og i 2010 ble BOA et nasjonalt kvalitetsregister. Leif Dahlberg, professor i ortopedi, Skånes universitetssjukhus, og Göran Garellick, professor i ortopedi, Sahlgrenska akademin, har vært fremtredende personer i arbeidet med BOA.

Powered by Labrador CMS