Fra Stortingssalen under en budsjettdebatt.

Politisk såpeopera om autorisasjon

Frp vil gi autorisasjon i rekordfart. Arbeiderpartiet ønsker at manuellterapeuter skal være med. Senterpartiet frykter at Stortinget blir autorisasjonskontor og Høyre vil vente på høringsrunden.

Publisert Sist oppdatert

Det er i ferd med å bli tilnærmet lik en såpeopera når ja eller nei til autorisasjon av osteopater og naprapater behandles i Stortinget 25. mai.

Det hele startet med et budsjettforlik mellom regjeringspartiene og Fremskrittspartiet før nyttår. Da bestemte de å gi naprapater og osteopater autorisasjon.

Etter det sendte Helse- og omsorgsdepartementet forslaget til høring, med frist 4. juni. Det fikk Fremskrittspartiet til å reagere, og i april fremmet de et såkalt dokument 8-forslag hvor de ba om at autorisasjon ble gitt umiddelbart. Dokument 8-forslaget behandles på Stortinget 25. mai.

Komiteens anmerkninger

I følge Helse- og omsorgskomiteens merknader til saken som kom i går - tirsdag 18. mai - anser Frp det som et brudd på enigheten mellom dem og regjeringspartiene at autorisasjon ikke er gitt.

De ser imidlertid ut til å være det eneste partiet som mener autorisasjon bør gis før høringsfristen. Ap, Sp, SV, Venstre og Krf støtter Helse- og omsorgsminister Bent Høies forslag om å vente til etter fristen.

Det fordi de ønsker at det skal tas endelig stilling til hvilke faglige krav som skal være autorisasjonsgivende.

Samtidig foreslår Ap at autorisasjon for manuellterapeutene må vurderes på lik linje med osteopater og naprapater. Manuellterapeuter har allerede autorisasjon som fysioterapeuter og vil - hvis forslaget fra Ap får flertall – få en tilleggsautorisasjon.

- SV ønsker ikke en eventuelt tilleggsautorisering før vi har hatt en egen høring om saken. Vi ser imidlertid at vi har fått mange innspill som ønsker dette, blant annet fra LO, skriver Nicholas Wilkinson i en epost til Fysioterapeuten. Wilkinson sitter i Helse- og omsorgskomiteen.

På spørsmål om hva han mener når det står i merknadene at det er "krevende at Stortinget skal opptre som autorisasjonskontor", svarer han:

- Å autorisere er en faglig oppgave, og politikere er nødt til å skille mellom faglig og politisk kompetanse. Å legge dette til Stortinget kan føre til at organisasjoner kan lobbe gjennom endringer de ønsker, det er vi skeptiske til. Derfor stemmer SV imot lovforslaget fra Frp.

Forbundsleder Gerty Lund.

Forbundslederen reagerer

Forbundsleder Gerty Lund reagerer på at det nok en gang foreslås at manuellterapeutene skal få en tilleggsautorisasjon.

- Det har blitt behandlet av Stortinget tidligere og ble nedstemt etter utredning fra Helsedirektoratet. Direktoratet har ikke funnet argumenter for autorisasjon utover at de er autorisert i kraft av å være fysioterapeuter. Det er jeg enig med Helsedirektoratet i, sier Lund.

Hun presiserer at manuellterapeutene er fysioterapeuter med videreutdanning, en videreutdanning du må være fysioterapeut for å ta.

- Innenfor fysioterapi finnes det flere ulike videreutdanninger, blant annet nevrologisk fysioterapi, hjerte- og lungefysioterapi, barnefysioterapi, psykomotorisk fysioterapi for å nevne noen. Manuellterapi er en av 13 spesialistområder i NFF. Vi ønsker en offentlig spesialistordning fremfor å gi en av de 13 områdene en ekstra autorisasjon, sier Lund.

Bekymret

Hun er – i likhet med Senterpartiet – bekymret over at Stortinget skal bli autorisasjonskontor.

- Som hovedregel skal Stortinget nøye seg med å fastlegge overordnede rammer for sektorpolitisk styring, og unngå enkeltvedtak knyttet til sektorpolitikkens detaljer og praktiske løsninger, skriver Tom Colbjørnsen i en rapport. Det er på tide vi tar autorisasjonsinstituttet på alvor, sier Lund.

Helsedirektoratet har tidligere uttalt at det ikke skal gis autorisasjon på grunnlag av en videreutdanning.

Fysioterapeuten har forsøkt å få medlemmer i Helse- og omsorgskomiteen til å uttale seg. Ap-politiker Tellef Inge Mørland svarte at han mener premissene er ulne og at han ikke ønsker å si noe om komiteens merknader. Kjersti Toppe (Sp) og Ingvild Kjerkol (Ap) har ikke svart på våre henvendelser.

Powered by Labrador CMS