Seier for NFF i striden om autorisasjon

- Vi er svært godt fornøyd med at Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) kommer til samme konklusjon som i flertallet av høringsuttalelsene, sier leder av NFF, Fred Hatlebrekke.

Publisert Sist oppdatert

NFFskriver på sine nettsider at regjeringen ikke ser noen grunn til å innføre en egen autorisasjon for manuellterapeuter. 

- HOD anser manuellterapeuter som fysioterapeuter med en videreutdanning som gir en spesialisert kompetanse innenfor faget. Departementet slår fast at hensyn knyttet til pasientsikkerhet og yrkesutøvelse når det gjelder manuellterapi er ivaretatt gjennom autorisasjonen som fysioterapeut, sier Hatlebrekke.

I brevet fra HOD blir det også vist til at en offentlig spesialistgodkjenning for manuellterapeuter kan vurderes i forbindelse med stortingsmeldingen om primærhelsetjenesten og Nasjonal helse- og sykehusplan.

- Vi håper myndighetene vil se på hvordan primærhelsetjenesten i framtiden kan dra enda mer nytte av alle fysioterapeutgrupper med spesialisert kompetanse. NFF er i dialog med myndighetene om fysioterapeutenes plass i den fremtidige helsetjenesten, sier Hatlebrekke.

Må stå sammen

Han oppfordrer nå alle manuellterapeuter til å stå sammen i arbeidet med å gjøre flere klar over manuellterapeutenes utvidede rolle.

- Manuellterapeuter kan ta imot pasienter direkte med trygderefusjon, henvise videre til spesialister og sykmelde. Denne viktige rollen i helsevesenet må bli beder kjent, understreker Hatlebrekke.

Det var Stoltenberg-regjeringen som like før den gikk av høsten 2013 fremmet forslag til en forskrift om egen autorisasjon for manuellterapeuter. Den påfølgende høringsrunden avdekket massiv motstand mot forslaget.

I høringsuttalelsen fra Oslo Universitetssykehus (OUS), omtalt i en artikkel i Fysioterapeuten tidligere i år, ble det blant annet påpekt at helsepersonell som trenger autorisasjon for å utøve sin profesjon får dette på bakgrunn av sin profesjonsutdanning.

- Om det skal åpnes for dette (autorisasjon, red.anm.) må det vurderes om det er behov for tilleggsautorisasjon for alle spesialutdanninger, skrev OUS.

Faggruppen for manuellterapi ble splittet over autorisasjonsspørsmålet i 2006. Om lag halvparten av medlemmene, med Peter Chr. Lehne i spissen, brøt da med NFF og dannet Norsk Manuellterapeutforening (NMF) Striden har pågått frem til i dag.

Powered by Labrador CMS