Kommuneoverlege i Stord kommune, Petra Turet Olsen, ser behovet for flere avtalefysioterapeuter. Kommunestyret har vedtatt store innsparinger på budsjettet for 2024.

Kommuneoverlegen på Stord: – Jeg ser behovet for flere avtalefysioterapeuter

I Stord kommune er ventetiden for å komme til avtalefysioterapeut mellom tre og seks måneder. Kommunestyret har bedt kommunedirektøren om å redegjøre for helheten i fysioterapitilbudet til innbyggerne.

Publisert Sist oppdatert

Stord har 2,6 avtalefysioterapeuter per 10 000 innbyggere, det er halvparten av landsgjennomsnittet.

Fysioterapeuten har tidligere skrevet om fysioterapeut Katrin Aase som sammen med fire andre avtalefysioterapeuter har varslet kommunen om fortvilte pasienter som venter på behandling. Hun forteller til Bladet Sunnhordland at situasjonen er svært problematisk.

Kommunalsjef for området rehabilitering, helse og omsorg i Stord kommune, Anne Karin Fossdal, sier til Bladet Sunnhordland at de tar situasjonen på alvor.

Da Fysioterapeuten tar kontakt med Anne Karin Fossdal, blir vi henvist videre til kommuneoverlege Petra Turet Olsen.

Knappe ressurser

- Vi er godt kjent med situasjonen. Som kommuneoverlege ser jeg absolutt behovet for flere avtalefysioterapeuter, men Stord kommune er i en vanskelig økonomisk situasjon. Kommunestyret har vedtatt store innsparinger for 2024, og vi blir nødt til å fordele de ressursene vi har på flere sårbare pasientgrupper, sier Olsen.

Administrasjonen i kommunen ble i fjor høst bedt om en sak til politikerne med oversikt over hvordan fysioterapitilbudet i kommunen er organisert. Med i gruppen som jobber med utredningen er kommunalsjef for området rehabilitering, helse og omsorg , kommuneoverlege, enhetsleder for enhet for aktivitet og rehabilitering, og koordinerende enhet ved tildelingskontoret.

Inviterer til dialog

- Det er viktig at vi setter oss ned flere aktører sammen for å få belyst saken best mulig før den skal opp i kommunestyret. I tillegg vil vi etterspørre innspill fra Norsk Fysioterapeutforbund. Vi har også invitert Katrin Aase til en samtale i løpet av våren hvis hun ønsker det, sier Olsen.

- Katrin Aase hevder at Stord kommune mangler et fysioterapitilbud basert på avtalehjemler, spesielt innen psykomotorisk fysioterapi og kvinnehelse. Vil dette bli prioritert i anbefalingen fra administrasjonens side?

- Hvilke spesialiteter innen fysioterapi det haster mest med å få på plass i kommunen, er noe vi skal diskutere grundig. Først og fremst må vi, på faglig grunnlag, danne oss et helhetsbilde av hva befolkningen trenger. Så blir det opp til politikerne å ta stilling til det vi legger frem, sier Olsen.

Glad for å bli invitert

Avtalefysioterapeut Katrin Aase ser frem til å møte administrasjonen for å diskutere fysioterapitilbudet i kommunen.

Avtalefysioterapeut på Stord, Katrin Aase

- Jeg har ennå ikke mottatt en slik invitasjon, men er glad for å høre at den er på vei. Mine kollegaer og jeg har mange innspill å komme med, det er tross alt vi som vet hvor skoen trykker. Jeg håper vi får avtalt et møte med kommunen så raskt som mulig, slik at vi får belyst utfordringene i fysioterapitjenesten, ikke minst med tanke på antallet driftsavtaler, sier Aase.

 

Powered by Labrador CMS