Grete Dafne Røe.

- Driftstilskuddsordningen i Norge er unik

Dette er meningsytring. Innholdet gir uttrykk for forfatterens mening.

Publisert

Jeg er medlem av NFF for at organisasjonen skal ivareta mine arbeidsforhold. Jeg er nå usikker på om det skjer, da jeg har en følelse av at NFF har begynt å betvile driftstilskuddordningen. Jeg tenker på hvilke andre forbund som kan ivareta meg hvis ikke NFF vil.

Driftstilskuddordningen i Norge er unik. Pasienten kan få behandlingen billigere og klare sine helseutgifter på grunn av frikortordningen. Mange av mine pasienter går til psykolog, psykomotorisk fysioterapeut og fastlege. De har ikke råd å betale til helprivate terapeuter og for mange handler det om liv og død.

Denne ordningen er svært god for pasientene. Det at unge nyutdannete fysioterapeuter ikke får driftstilskudd med en gang og ønsker – slik jeg leser det - å rasere ordningen, er meget uklokt, siden den gir oss anerkjennelse likestilt med psykologer med driftsavtale og fastleger. Det knytter oss til trygdesystemet via loven.

Kanskje vi som fysioterapeuter bør tenke litt på pasientene også, og hvordan frikortordningen er unik i Norge, noe som gjør at pasientene slipper å betale mer enn 2460 kroner per år.

Vil verne om driftstilskuddsordningen.

Tenk at vi fysioterapeuter er blitt en del av dette fantastiske systemet?

Tenk at vi fysioterapeuter er blitt en del av dette fantastiske systemet? Før var det delt i frikort 1 og 2, nå er de slått sammen og vi er en del av et system som dekker legeutgifter, psykologutgifter, fysioterapiutgifter og medisiner og pasientreiser og rehabilitering. Dette gagner fysioterapeutene på alle måter.

Jeg skjønner at mange fysioterapeuter tror at de kan få frislipp av helsetjenester slik at alle får refusjon fra Helfo. Det kommer til å bli så dyrt at egenandelene til pasientene vil øke svært mye og etter hvert gå utover pasientene, og alle innbyggerne i Norge. Det kommer ikke til å skje.

Myndighetene må ha en slags kontroll over utgiftene. Det er mange andre yrkesgrupper som jobber innen helse som ønsker statlig støtte og økt lønn.

Enkelte nyutdannede fysioterapeutene tenker at driftstilskuddsordningen er urettferdig. Jeg søkte på mange driftstilskudd før jeg fikk ett. Det fikk jeg takket være min kompetanse og det behovet pasientene hadde i den bydelen hvor jeg søkte.

Jeg jobbet 50 prosent på psykiatrisk sykehus og 50 prosent i kommunehelsetjenesten i 12 år før jeg fikk tilskudd.

Jeg har mange års utdannelse før og etter fysioterapien og tre videreutdanninger. Fysioterapeuter har et arbeidsmarked som inneholder mange ulike arbeidsforhold. Driftstilskudd er bare et av dem.

Hvis ordningen skrotes, kommer fysioterapi på sikt til å forsvinne som lovpålagt tjeneste. Andre yrkesgrupper vil overta.

Hvis ordningen skrotes, kommer fysioterapi på sikt til å forsvinne som lovpålagt tjeneste. Andre yrkesgrupper vil overta.

Naprapater og osteopater står i kø for å overta våre ordninger. Det enkelte nyutdannede ønsker, kommer til slutt å gi dem" ris til egen bak". Vi kommer til å få færre fysioterapistillinger i framtiden.

Jeg mener ingen kan regne med å få driftsavtale som nyutdannet. I søknadsbunken konkurrerer de med fysioterapeuter med mastergrad, spesialister og mange fysioterapeuter med mange års utdanning og arbeidserfaring etter fysioterapi.

Det er viktig at NFF jobber videre med å øke antall stillinger for fysioterapeuter på alle nivåer slik at det blir mulig for nyutdannede å få jobb rett etter utdanningen og at NFF ivaretar alle arbeidstakere. Det hadde kanskje hjulpet å samles i en organisasjon.

Powered by Labrador CMS