Foran fra venstre: Tone Hinna Hovdenak, enhetsleder Rehabilitering og mestring, Thomas Ro, kontaktperson og fysioterapeut Ask fysikalske institutt Midt, Heidi Henanger Haven, kommunalsjef Velferd, Even Tronstad Sagebakken, Ordfører. Bak fra venstre: Anne Rachel Lohne-Bø, fysioterapeut Sanden Helsesenter, Nina Kerim, fysioterapeut Lindesnes fysikalske institutt og Kristian Reiten, fysioterapeut Klinikken

Hoppende glade - får flere driftstilskudd

Mens sju av ti norske kommuner reduserer i blant annet fysioterapitilbudet, øker Lindesnes kommune med hele 3,3 driftstilskudd. Årsak: Fysioterapi lønner seg.

Publisert

- Vi har jobbet strategisk over flere år med samordning og utvikling av den kommunale fysioterapitjenesten, både i forhold til de som er ansatt og de som har driftsavtaler med kommunen. Det har ført til at politikerne har bestemt at alle våre driftsavtaler skal være 100 prosent i løpet av de neste to årene. Det betyr i praksis 3,3 flere årsverk totalt, sier enhetsleder og fysioterapeut Tone Hinna Hovdenak.

Hun begynte i jobben i 2015, og overtok som enhetsleder da kommunene Mandal, Marnardal og Lindesnes ble slått sammen til storkommunen Lindesnes i fjor.

Sammenslåingen av kommunene ga – ifølge Hovdenak – en god anledning til å reorganisere og aktivt satse på utbygging av helsefremmende, forebyggende, behandlende og rehabiliterende tjenester.

- Vi har nå blitt én enhet hvor driftstilskuddsordningen koordineres under meg. Det skaper et godt grunnlag for å samarbeide slik at vi bedre kan utnytte alle kommunens fysioterapiressurser til beste for pasientene. Samtidig som vi oppgraderer driftstilskuddene, jobber vi også med hvordan fordelingen av pasienter mellom de ansatte og de med driftstilskudd skal foregå, sier Hovdenak.

(Artikkelen fortsetter under bildet).

Tommel topp for flere driftstilskudd.

Dette er argumentene

Hun føler hun har gehør i kommunen for å styrke fysioterapitjenesten. Dog har det ikke kommet uten et omfattende kartleggingsarbeid og gode initiativ fra helsemyndighetene.

- Vi har implementert anmodningene fra Norsk Fysioterapeutforbund om at det skal være samsvar mellom omfanget en fysioterapeut jobber og hvor stort driftstilskudd vedkommende har.

- Vi har implementert anmodningene fra Norsk Fysioterapeutforbund om at det skal være samsvar mellom omfanget en fysioterapeut jobber og hvor stort driftstilskudd vedkommende har. I tillegg åpnet myndighetene for direkte tilgang til fysioterapi. Antallet eldre i kommunen øker også. Dette er faktorer som tilsier at vi trenger mer – ikke mindre – fysioterapi, sier Hovdenak.

Hun mener oppgraderingen sørger for at kommunen både får mer ressurser, og at de får et bredere faglig tilbud med blant annet psykomotorisk fysioterapeut, onkologi, lymfologi og nevrologi.

Bruker to år

Det er i alt 15 fysioterapeuter med driftstilskudd i Lindesnes kommune. 10 av dem har per i dag ikke fullt tilskudd. Den minste hjemmelen er 60 prosent.

I løpet av 2021 og 2022 vil alle de 15 tilskuddene økes til 100 prosent. I tillegg har de økt antallet ansatte ved Frisklivssentralen med en 100 prosent stilling. Også der ble det ansatt en fysioterapeut.

På høy tid

Kontaktperson for avtalefysioterapeutene, Thomas Ro, har selv 65 prosent driftstilskudd og jobber ved Ask fysikalske institutt i Lindesnes. Han er glad for at kommunen øker driftsavtalene til 100 prosent.

- Vi har hatt en underdekning i flere år. Det er derfor på høy tid kommunen tar et skikkelig grep. Noe jeg mener de gjør med denne satsingen. Jeg har også forståelse for at de vil bruke to år på oppjusteringen. Det er nødvendig innenfor en stram kommuneøkonomi, sier Ro.

- Vi har hatt en underdekning i flere år. Det er derfor på høy tid kommunen tar et skikkelig grep. Noe jeg mener de gjør med denne satsingen. Jeg har også forståelse for at de vil bruke to år på oppjusteringen. Det er nødvendig innenfor en stram kommuneøkonomi, sier Ro.

Får valuta for satsingen

Han mener flere av fysioterapeutene i Lindesnes har jobbet tilnærmet gratis for kommunen, fordi flere med redusert tilskudd har jobbet 100 prosent. Nå ser han for seg kortere ventelister samt at de har mulighet til å dekke fysioterapifaget bredere.

- Kommunen viser forståelse for Norsk Fysioterapeutforbunds innsigelser om at avtalestørrelsen på driftstilskuddene skal samsvare med praksisomfanget. Lindesnes kommune kan nå regne med økt tjenesteproduksjon, selv om økningen ikke blir like stor som man skulle tro i og med at enkelte med redusert tilskudd jobber 100 prosent allerede, sier Ro.

Han mener satsingen også vil føre til at eldre kan bo hjemme lenger, samt at befolkningen får tilbud om flere faggrupper som blant annet psykomotorisk fysioterapi.

- Vi kan neppe love at ventelistene blir borte. Antallet eldre i kommunen øker samtidig som sykehusene sender pasienter hjem tidligere enn før. Det betyr økt press på våre tjenester. På sikt tyder alt på at vi trenger ytterligere ressurser, men denne økningen er et viktig og nyttig steg i riktig retning, sier Ro.

Mot strømmen

Mens Lindesnes kommune øker antallet fysioterapeuter, har sju av ti kommuner vurdert, planlagt eller gjennomført kutt i blant annet fysioterapitjenester for neste år.

- Kommuneøkonomien er krevende, og det er utfordrende å dokumentere hvor god økonomisk effekt fysioterapi har. Vi trenger konkrete tall som viser den økonomiske betydningen. Samtidig må vi – fysioterapeuter – sørge for å fremheve at vår innsats gir bedre helse; at eldre kan bo hjemme lenger og at vi kan forebygge sykefravær, for å nevne noe, sier Hovdenak.

Ro opplever at samarbeidet med Lindesnes kommune har blitt bedre i løpet av de siste årene.

- Jeg mener det ikke er en ulempe at vi har ledere som er fysioterapeuter, sier Ro.

Powered by Labrador CMS