Forbundsleder Gerty Lund reagerer på rådmannens forslag og utsagn i Frogn kommune.

Feil om kommunal helsetjeneste

Dette er meningsytring. Innholdet gir uttrykk for forfatternes mening.

Publisert

I Akershus Amtstidende 25. oktober leser vi at rådmann Harald Hermansen i Frogn kommune foreslår å kutte to driftshjemler for fysioterapeuter. Fysioterapeutene i kommunen gir uttrykk for at helsetilbudet til innbyggerne vil bli svekket om forslaget blir vedtatt. Det er et synspunkt jeg fullt ut støtter.

Så er det med undring jeg ser at rådmannen skal ha sagt at de to hjemlene er «privat fysioterapi», utført av «private fysioterapeuter». Dette er en feil framstilling av fysioterapeutene det gjelder. Gjennom sin avtale med kommunen er de en del av kommunehelsetjenesten, og gir dermed offentlige fysioterapitjenester, ikke private.

Fysioterapeuter med driftsavtale sikrer kommunen rimelige og viktige helsetjenester. En stor del av utgiftene til behandling dekkes av staten over trygdebudsjettet, og kommunen får gjennom avtalene sikret at prioriterte grupper og behandlingsformer er ivaretatt. Fysioterapeutene har på sin side hele det økonomiske og driftsmessige ansvaret for egen virksomhet, med den risikoen det innebærer.

På tidsskriftet Fysioterapeutens nettsider kan vi i en artikkel 21. oktober lese om et prosjekt i Indre Østfold kommune. Prosjektet viser at norske kommuner kan spare millioner av kroner på rehabilitering. At avtalefysioterapeuter er svært viktige for å kunne oppnå en slik gevinst, er noe kommunepolitikerne i Frogn bør merke seg.

Powered by Labrador CMS