Artikkelen ble først publisert i Raumnes avis

Fysioterapeut Anette Saghaug.

Fortvilet og frustrerte over egen kommune

De privatpraktiserende fysioterapeutene har mistet all tillit til kommunen, etter det de mener er en feilslått håndtering av saken om den bedrageridømte fysioterapeuten.

Publisert Sist oppdatert

Det sier kontaktperson for de privatpraktiserende fysioterapeutene i Nes kommune, Anette Saghaug.

– Vi har hele tiden sagt tydelig fra hva vi mener om saken, men opplever å ikke bli hørt. Vi er veldig skuffet over kommunens håndtering, og har mistet tilliten til dem, fastslår Saghaug.

Fikk permisjon

Raumnes kunne nylig avsløre at kommunen gir fullt driftstilskudd til en fysioterapeut som tidligere er dømt til fengsel for grovt uaktsomt bedrageri, og som en periode mistet autorisasjonen.

Tilskuddet er på 453 720 kroner i året.

Les saken her

Se kommentarer fra vedkommendes advokat lenger ned i saken.

Raumnes er kjent med at fysioterapeuten beholdt driftsavtalen med kommunen, på tross av at vedkommende en periode mistet autorisasjonen.

I vedkommendes fravær har en eller flere vikariert.

– Driftstilskuddet er ikke på noe tidspunkt blitt oppsagt. Vedkommende har fått sine permisjoner ved årlige vurderinger av alle momenter i saken. Slik har det vært siden permisjon første gang ble innvilget i 2016, skrev kommunalsjef for helse og velferd, Jan-Henrik Karlsen, i en epost til Raumnes nylig.

Forstår ikke logikken

Viser til ASA 4313.

Anette Saghaug viser til rammeavtalen som regulerer fysioterapitjenesten i kommunene, den såkalte ASA 4313.

I punkt 21 står det at «driftsavtalen opphører uten oppsigelse dersom fysioterapeuten mister sin offentlige autorisasjon eller blir fratatt retten til trygderefusjon, jf. folketrygdloven § 25-6».

Saghaug sier de privatpraktiserende fysioterapeutene stiller seg uforstående til at den bedrageridømte ikke mistet driftstilskuddet fra kommunen. Hun mener det er hevet over tvil at kommunen ikke har fulgt ASA 4313.

– Når man mister autorisasjonen, mister man også retten til å praktisere som fysioterapeut. Vi anser regelverket vi forholder oss til som veldig tydelig, og vi har ved flere anledninger påpekt hva som er gjeldende regler for de fra kommunen som har vært involvert i saken. Blant annet i Samarbeidsutvalget, sier Saghaug.

– Skader omdømmet

Hun understreker at dette er en krevende sak for alle.

– Jeg har ingen problemer med å se at dette også er vanskelig for vedkommende som er straffedømt, sier Saghaug

Hun retter kritikken mot kommunen, som hun mener har sviktet i håndteringen.

– Måten kommunen har håndtert saken på, skader omdømmet vårt. Tilliten til oss er svekket hos både pasienter, samarbeidspartnere og innbyggerne, sier Saghaug.

– På hvilken måte?

– Vi får kritiske spørsmål fra folk, som vi ikke fikk før. Folk stiller spørsmål ved om vi som yrkesgruppe egentlig driver redelig og etter boka. Noen tar vare på timekortene sine. Det er små stikk fra omgivelsene, som gjør at vi som gruppe føler oss mistenkeliggjort. Det oppleves belastende, sier Saghaug og fortsetter:

– Hvis denne saken danner presedens, blir det etterlatte inntrykket at kommunen ser mellom fingrene på den slags.

– Stor belastning

Krevende for fysioterapeutene.

Saghaug sier situasjonen er krevende for fysioterapeutene hun snakker på vegne av.

– Vi opplever saken som en stor belastning for alle involverte og fagmiljøet vårt. Den er ikke representativ for tjenesten vår.

Det er omlag fire år siden fysioterapimiljøet ble kjent med saken.

– Den slo ned som en bombe i miljøet vårt. Og den har fulgt oss i lang tid. Vi mener kommunen nå bør ta selvkritikk på at den har håndtert saken feil. De har ennå ikke gitt en skikkelig begrunnelse for hvorfor de har gjort som de har gjort.

– Når regelverket er så tydelig, hvorfor har kommunen handlet som de har? Vi forstår det ikke.

– Ikke økonomiske motiver

Driftstilskudd fra kommunen er et ettertraktet gode. Det er ofte mange om beinet. På spørsmål om det ligger økonomiske motiver bak Saghaug og kollegenes kritikk av kommunen, svarer hun:

– På ingen måte. Det er ingen av oss som ikke allerede har tilskudd. Dette handler om svekket omdømme, og en kommune som ikke følger reglene, sier Anette Saghaug.

– Hvorfor nå?

Torkil Røseid er advokat for den tidligere straffedømte fysioterapeuten. Han mener både kommunen, Helfo og Helsetilsynet har gjort grundige vurderinger i saken. Fysioterapeuten har nå både autorisasjon og refusjonsrett.

– Jeg stiller store spørsmål ved hvorfor dette kommer nå. De har ikke sagt noe offentlig gjennom disse årene saken har pågått, men når min klient er tilbake i jobb og forsøker å komme seg videre i livet, da går de ut offentlig, sier Røseid.

– Saken burde i så fall vært tatt opp i nemndbehandling mellom Norsk Fysioterapiforbund og KS, ikke gjennom media. Dette kommer fra folk som har klare økonomiske interesser i saken. Ikke nødvendigvis direkte selv, men ved at de har kollegaer som ønsker seg tilskudd.

Den tidligere straffedømte fysioterapeuten uttalte nylig følgende til Raumnes:

– Jeg er veldig motivert for arbeid med høy kvalitet i årene fremover slik både kommunen, Helfo og Helsetilsynet forventer. Pasientene fortjener vår fulle oppmerksomhet og håper med dette at alle nå kan rette fokus på dette fremover.

– Ingen automatikk

Kommunalsjef for helse og velferd, Jan-Henrik Karlsen, har følgende kommentar til saken:

– Det er helt i orden at noen tenker annerledes enn hvordan kommunen har tenkt og konkludert i denne saken. Jeg er vant til at det stadig er saker der det er ulik oppfatning om juridiske forhold. Slik uenighet må man kunne leve med. For øvrig viser jeg til min tidligere redegjørelse i Raumnes om sentrale avveininger i slike saker om driftstilskudd.

Powered by Labrador CMS