– Strømprisene har økt markant, til tross for at jeg har spart strøm, sier avtalefysioterapeut Bård Wiig Kongsjorden.

Strømutgiftene økte fra 8.200 til 18.300

Fysioterapeut: – Jeg regner med at strømregningene øker med 100.000

Avtalefysioterapeut Bård Wiig Kongsjorden tror strømutgiftene for 2022 kan bli på 100.000 kroner mer enn i fjor.

Publisert

Kongsjorden driver klinikken Gjerstad Fysioterapi på Brokelandsheia sammen med en kollega. Kongsjorden har 100 prosent driftsavtale, mens kollegaen har 80 prosent avtale.

I januar i fjor betalte de i alt 8.230 kroner i strøm. Da regningen for januar 2022 kom, var den økt til 18.300 kroner.

– Og det til tross for at vi brukte langt mindre strøm i januar i år enn i fjor. Jeg frykter hvor stor regningen hadde blitt hvis vi ikke hadde gjort strømsparende tiltak, sier Kongsjorden.

Likevel:

– Jeg regner med at strømregningene øker med 100.000 i 2022, sier fysioterapeuten.

Kan ikke øke prisene

Kongsjorden og kollegaen har fysioterapivirksomhet i et tilnærmet nytt bygg. I samme bygg er det også et bilverksted.

– De som driver verksted, kan tjene inn igjen utgiftene de har som følge av ekstra strømkostnader, fordi de kan legge på prisene. Den samme muligheten har ikke vi, siden våre priser er faste. Den eneste muligheten vi har for å unngå tap, er å jobbe overtid, sier Kongsjorden.

Ikke bare strømutgiftene som øker

Økte strømpriser kommer på toppen av tapte inntekter som følge av koronatiltak. Kongsjorden forteller at han i fjor tapte 120.000 kroner i omsetning på grunn av ulike tiltak. I tillegg forteller han at leien har økt med 5,3 prosent, samt at også utgifter til data og andre ting har økt det han betegner som markant.

– Økningen som følge av koronatiltak skyldes blant annet at vi ikke kan ha like mange personer når vi har gruppebehandlinger. Vi har derfor redusert antallet fra åtte til seks pasienter i hver gruppe. Samtidig tar vi ikke betalt hvis vi får en avbestilling samme dag. Det har jeg ikke samvittighet til, sier Kongsjorden.

Han er mest bekymret over dem som har lavere tilskudd enn ham selv, samt de som driver helprivat.

Ber NFF om hjelp

Nå håper Kongsjorden Norsk Fysioterapeutforbund kan løfte problemet med økte strømutgifter for bedrifter til regjeringen.

– I takt med at utgiftene våre øker, øker også ventelistene, og tilbudet til pasientene blir dårligere. Per nå tar vi kun imot akuttpasienter som kommer etter at de har blitt behandlet på sykehus. Det betyr at innleggelse nå er billetten til rehabilitering. Pasienter som kommer direkte til oss, sier vi dessverre nei til. De må finne en annen vei til behandling, enten hos andre profesjoner eller helprivate fysioterapeuter, sier Kongsjorden.

Dette sier NFF

Forbundsleder Gerty Lund har stor forståelse for at mange avtalefysioterapeuter og helprivate fysioterapeuter sliter med høyere strømutgifter.

– Strømkrisen rammer oss alle. For de selvstendig næringsdrivende fysioterapeutene kommer denne ekstra utgiften på toppen i en tid med inntjeningstap som følge av pasienter som avbestiller timen på grunn av covid-19. Dette er jo noe vi selvfølgelig må ta med oss inn i takstforhandlingene, sier Lund.

Tidsskriftet Fysioterapeuten har også vært i kontakt med Arbeids- og inkluderingsdepartementet for en kommentar. De har foreløpig ikke kommet tilbake med en uttalelse.

Powered by Labrador CMS