Flere pasientgrupper uteblir fra fysioterapi etter at henvisningsplikten forsvant.

Artrose- og KOLS-pasienter kommer ikke til fysioterapi

Etter at henvisningsplikten forsvant, har antallet artrosepasienter som oppsøker fysioterapeuter gått ned med hele 37 prosent og antallet KOLs-pasienter er redusert med 46 prosent.

Publisert Sist oppdatert

Nøkkeltall

Tallene er basert på Helfo-refusjon i perioden 1.07.16 – 30.06.17 og 1.01.19-31.12.19

  • Artrosepasienter: Nedgang 37 prosent
  • Betennelse i ledd (revmatisme) Nedgang 31 prosent
  • Luftveier (KOLS): Nedgang 46 prosent
  • Hjerneslag: Nedgang 19 prosent

Det viser tall fra Helfo som avdelingsleder for fysioterapitjenester i Trondheim, Gard Myhre, har innhentet. Han har sammenlignet antallet pasienter som har blitt behandlet hos fysioterapeuter fra 2016 og 2017 med antallet pasienter behandlet i 2019.

- Jeg kan ikke påberope meg å sitte på noen fasit, men nedgangen i antallet pasienter for flere diagnosegrupper er helt klart en trend. Vi ser også at tallene fra Trondheim gjenspeiler omtrent slik det er på landsbasis, sier Myhre.

Gard Myhre.

Stor nedgang

Det er spesielt pasienter med artroser, KOLS, betennelser i ledd som revmatisme og hjerneslagpasienter hvor nedgangen har vært størst.

Pasienter i disse diagnosegruppene var tidligere avhengig av henvisning fra lege for å få full refusjon for behandling hos fysioterapeut. Henvisningsplikten ble fjernet i 2018.

- Tallene tyder på at fjerning av kravet har fått konsekvenser for spesielt disse pasientene. Det ser ut som om de i mindre grad oppsøker fysioterapeut og dermed får nødvendig helsehjelp. Det er tankevekkende at helsemyndighetene ikke har evaluert konsekvensene av endringene som ble innført i 2018, sier Myhre.

Får pasientene nødvendig helsehjelp

Han mener tallene underbygger ortoped Ole Koppangs bekymring for at pasienter i mindre grad får den hjelpen de trenger. Myhre har fått samme bekymringsmelding fra fastlegene i Trondheim, og han kjenner flere fysioterapeuter som forteller om nedgang i antall pasienter innenfor disse diagnosekategoriene.

Samtidig mener Myhre at Koppang og andre ortopeder må erkjenne at de har et stort ansvar for at pasienter fortsatt sikres forsvarlig helsehjelp blant annet ved å henvises til fysioterapi.

- Det mener jeg er å fraskrive seg ansvar. Selv om legene ikke trenger å skrive henvisninger, mener jeg de er forpliktet til å gjøre det når de opplever at en pasient har behov for fysioterapi. Det ansvaret reguleres gjennom helsepersonelloven, sier Myhre.

Ber legene skrive henvisninger

Han mener ortopeder og andre leger derfor bør finne frem henvisningsblokka igjen, og skrive henvisning til fysioterapi for de pasientene de mener har behov for rehabilitering eller trening før eventuell operasjon.

- Koppang har kontaktet Norsk Fysioterapeutforbund og mener NFF er organisasjonen som skal ta tak i dette. Jeg mener vi bør sende ballen tilbake til legene og plassere ansvaret der det hører hjemme. På legens bord og ikke på pasientens eller fysioterapeutens, sier Myhre.

Powered by Labrador CMS