-Kan ikke pålegge pasienter fra grønne land karantene

Flere fysioterapeuter har spurt om de kan si nei til pasienter som har vært på reise i grønne land, og be dem vente i ti dager. Det går ikke uten videre, sier NFF.

Nylig ble det kjent at flere frisører ba kunder som hadde vært i utlandet om å vente ti dager med å bestille time, selv om de hadde vært i grønne land. Grønne land er de landene hvor norske helsemyndigheter regner smittenivået av korona som såpass lavt at de ikke pålegger reisende karantene når de kommer til Norge. Nå har flere fysioterapeuter spurt NFF om de kan gjøre det samme.

-Det er forskjell på frisører og fysioterapeuter, siden fysioterapeuter er helsepersonell som utøver helsehjelp etter helsepersonelloven. Du kan risikere å bryte helsepersonelloven om du sier nei uten at pasientenes behov for helsehjelp først er vurdert. Fysioterapeuten må i så fall vurdere om det vil være forsvarlig å be pasienten om å komme tilbake etter at det har gått ti dager, og denne vurderingen bør også noteres i pasientens journal, råder forbundsleder Gerty Lund i Norsk Fysioterapeutforbund (NFF).

Lokale smitteutbrudd

Forbundslederen sier at det kan være lokale variasjoner, siden noen kommuner nå opplever smitteutbrudd. Er du fysioterapeut med driftstilskudd, er det viktig at du er i kontakt med kommuneoverlegen om hva du skal gjøre, understreker hun.

Har pasienten vært i røde land med høyere smittenivå, skal han eller hun uansett i karantene.

NFF har også bedt om en vurdering fra Helsedirektoratet. De svarte: «Pasienter som kommer fra grønt land uten karanteneplikt er i kategori som befolkningen for øvrig». Pasientene kan dermed tas direkte til behandling. Helsedirektoratet anbefaler likevel at personer som kommer fra grønne land er ekstra oppmerksomme på eventuelle symptomer.

-Det er vanskelig å anbefale noe annet enn det helsemyndighetene råder. Fysioterapeuter bør ikke ha strengere interne regler, sier Lund.

Følge med på reiserådene

Forbundslederen sier at mange fysioterapeuter nok tenker på risikoen for at andre pasienter blir smittet, eller at fysioterapeuten selv blir smittet.

-Det bør likevel ikke være et problem så lenge smittevernregler følges, og pasienten holder seg hjemme ved det minste tegn på smitte. Reiserådene endrer seg hele tiden, så følg godt med på hvilke land som er grønne og røde. Videokonsultasjon kan være et alternativ, råder Gerty Lund.

Powered by Labrador CMS