Robusthedskommissionens rapport anbefaler fysioterapeuter å gå kvelds- og nattevakter for å møte fremtidens helseutfordringer i det danske helsevesenet.

Anbefaling om kvelds- og nattevakter for danske fysioterapeuter

Kvelds- og nattevakter for fysioterapeuter er blant anbefalingene i en rapport fra den danske Robusthedskommissionen for å skape mer bærekraft i fremtidige helsetjenester i landet.

Publisert Sist oppdatert

Det jobbes politisk for å møte fremtidens helseutfordringer. Rapporten "Tid for handling. Personellet i en bærekraftig helse- og omsorgstjeneste", som ble overlevert fra Helsepersonellkommisjonen til helseminister Ingvild Kjerkhol i februar i år, skulle gi en kunnskapsbasert vurdering av behovene for fagfolk og kompetanse i helse- og omsorgstjenestene frem mot 2040. I rapporten ble det blant annet lagt vekt på betydningen av forebyggende helsetjenester, hvor oppgavedeling, fra leger til annet autorisert helsepersonell, inklusive fysioterapeuter, ble nevnt som et anbefalt tiltak for å møte en "presset situasjon med hensyn til ressurser og kapasitet.".

Forrige uke overleverte den danske Robusthedskommissonen , som ledes av tidligere direktør i Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm, en rapport med sine anbefalinger for å skape mer bærekraft i fremtidens helsevesen i landet. Rapporten inneholdt 20 punkter, som ifølge Dagens Medisin, ble tatt i mot av Danmarks innenriks- og helseminister Sophie Løhde (V) som "knallgode forslag".

Fysioterapeut før lege skal avlaste helsevesenet

Søren Brostrøm skal ha nevnt fysioterapeutenes rolle i fremtidens helsevesen spesielt, da han fremla rapporten 11. september. Kommisjonen anbefaler blant annet at pasienter med muskel- og skjelettproblematikk skal møte en fysioterapeut først, før vurdering hos lege.

"Fremover skal innbyggerne i første omgang tilses av en fysioterapeut, hvis de har problemer med rygg eller nakke", uttalte han under fremleggelsen av rapporten, ifølge Fysio.dk.

Den direkte tilgangen til fysioterapeuter mener kommisjonen vil spille en viktig rolle for å redusere omkostninger i et presset helsevesen med stigende utgifter og flere oppgaver i sikte. Ettersom legebesøk i mange tilfeller vil følges av en CT-skanning.

"Vi tror det er en meget uhensiktsmessig behandling, som man godt kan fjerne", skal Brostrøm ha uttalt, ifølge Fysio.dk.

Anbefaler kvelds- og nattevakter

I Robusthedskommisionens rapport finnes også en anbefaling om at faggrupper i helsevesenet som tradisjonelt ikke har hatt kvelds- og nattevakter, som psykologer og fysioterapeuter, fremover bør delta i disse. Ifølge Fysio.dk, beskrev Brostrøm den nåværende situasjonen som preget av en urettferdighet på tvers av personalet.

- Skal gi faglig mening

Forbundsleder i Danske Fysioterapeuter, Jeanette Præstegaard

Forbundsleder i Danske Fysioterapeuter, Jeanette Præstegaard, har kommentert anbefalingene fra Robusthedskommissionen til Fysio.dk. Anbefalingen om kvelds- og nattevakter, sier at fysioterapeuter gjerne vil hjelpe til med å løse andre oppgaver - dersom det gir faglig mening. 

"Fysioterapeuter skal levere fysioterapi - det er vi utdannet til, og vi vil gjerne bidra til å løse andre oppgaver. Vi er faktisk allerede i vaktplanen for eksempel på sykehusenes akuttfunksjoner og i andre avdelinger. Men det skal gi faglig mening. Det skal også være tid til at pasienter kan resitutere - og lønnen skal selvfølgelig følge med", uttaler hun til Fysio.dk. 

Powered by Labrador CMS