Charlotte Gjersvik-Sætre (6 år) er multihandikappet og trenger hjelp flere ganger i uken fra fysioterapeut. Nå blir avtalefysioterapeutene og de kommunalt ansatte fysioterapeutene i Bærum vaksinert.

I dag vaksineres fysioterapeutene i Bærum

I dag, fredag 16. april, får avtalefysioterapeutene i Bærum koronavaksine. Tidligere i uken har de kommunalt ansatte blitt vaksinert.

Publisert

Det opplyser kommunalsjef Grete Syrdal til Fysioterapeuten.

Rett etter påske tok barnefysioterapeut Lene Ziener bladet fra munnen, og etterlyste at kommunen prioriterte å vaksinere fysioterapeuter. Selv besøker hun pasienter på 4-6 ulike steder hver dag, og flere med henne er jevnlig i nærkontakt med pasienter.

Ziener løftet spørsmålet i lokalavisen Budstikka. Det har åpenbart gjort susen.

-Vi fikk en ekstra leveranse med vaksiner. 20 prosent av dem kan vi bruke på helsepersonell. Det er hovedårsaken til at vi nå klarer å vaksinere alle fysioterapeutene, både de med driftsavtale og de som er ansatt i kommunen, sier Syrdal.

Hun opplyser at fysioterapeutene skulle vært vaksinert tidligere, men at de ble forsinket fordi Astra Zeneca-vaksinen ble satt på pause.

Vaksinerer ikke helprivate nå

Det er kun avtalefysioterapeuter og kommunalt ansatte fysioterapeuter som vaksineres denne uken. Helprivate fysioterapeuter prioriteres ikke.

- De er enn så lenge ikke vårt ansvar, sier Syrdal.

Hun mener at de nå mer eller mindre er i havn med å vaksinere helsepersonell som var på den første prioriteringslisten. Nå jobber hun og kommunen med å revidere listen.

- Det er alltid noen etterslengere, blant annet fordi vi ikke ville vaksinere alle i en avdeling på samme dag. Det for å sikre forsvarlig drift, sier Syrdal.

Fornøyde

Fysioterapeut Lene Ziener behandler en seks år gammel pasient.

Barnefysioterapeut Lene Ziener og hovedtillitsvalgt Tine Nundal er fornøyd med at avtalefysioterapeutene og de fast ansatte fysioterapeutene i Bærum får vaksine.

-Det er flott at kommunen har kastet seg rundt og jeg er glad og fornøyd over at vi nå får tilbud om vaksine. Samtidig håper jeg at de også tilbyr vaksine til helprivate raskt. De jobber også tett på mange av sine pasienter, og kan ikke alltid holde avstand, sier Ziener.

Hun og Nundal har vært i tett dialog med kommunens bedriftshelsetjeneste og konsulent på vaksinesenteret, blant annet i håp om at helprivate fysioterapeuter skal få vaksine.

- Etter avtale med bedriftshelsetjenesten, leverer vi i dag liste med all informasjon de etterspør, slik at de kan legge inn helprivate fysioterapeuter i sitt system og dermed kan kalle dem inn til vaksinering. Jeg tolker det dithen at de mener det er viktig for Bærums befolkning at også helprivate fysioterapeuter er vaksinert, og at de forstår at de er helsepersonell med pasientkontakt, sier Ziener.

Det er i alt 93 avtalefysioterapeuter i Bærum. Hvor mange kommunalt ansatte de har, har ikke Syrdal tall på når hun snakker med Fysioterapeuten.

Powered by Labrador CMS