Eldre som er urolige for å falle, vil ofte bli mindre fysisk aktive. Skal man gjøre tiltak for å minske frykten, er det mer enn muskelstyrke som påvirker balansen, viser en ny studie.

Balanse påvirkes av mer enn muskelstyrke

Dårligere balanse hos eldre handler om mer enn nedsatt muskelstyrke. Den påvirkes blant annet av dårligere syn og reaksjonstid, viser en ny studie.

Publisert

Mange sensoriske og motoriske systemer skal samarbeide når man skal holde balansen. Luleå tekniska universitet i Sverige har testet en ny analysemetode for å kunne se på dette og hva det er som gjør at eldre blir redde for å falle. Studien er publisert HER

Eldre som er urolige for å falle, vil ofte bli mindre fysisk aktive.

Målte med kraftplate

45 personer over 70 år har stått på en spesiell kraftplate i den nye studien. Den registrerer hvilke korrigeringer og bevegelser en person må gjøre og hvor raskt det skjer, for at personen skal kunne beholde balansen og kunne stå oppreist.

Bak studien står Mascha Pauelsen, forsker innen fysioterapi på Luleå tekniska universitet.

– Vi har sett at nedsatt balanse hos eldre personer som er redde for å falle involverer flere systemer og er mer kompleks enn at det for eksempel bare skulle forårsakes av nedsatt muskelstyrke, noe man tidigere ofte har fokusert på, sier Pauelsen til forskning.se.

Flere faktorer virker inn

Hun fant at i tillegg til muskelstyrke, virker blant annet propriosepsjon (en persons evne til å for eksempel avgjøre hvordan knær, nakke og føtter er plassert i forhold til underlaget), syn, berøringssans og reaksjonstid inn på balansen.

Pauelsen sier at dette er nyttig å ha med seg når man skal se på tiltak for å minske frykten for å falle.

Powered by Labrador CMS