Overvekt blant barn er ulikt fordelt

Overvekt, fedme og bukfedme fordeler seg ulikt blant barn i Norge. Både mors utdanning, foreldrenes sivilstatus og om barnet bor i en by eller på landsbygda har betydning, viser resultater fra Barnevektstudien.

Publisert Sist oppdatert

Folkehelseinstituttet, som har ansvaret for Barnevekststudien, har nå samlet resultatene i en ny rapport, opplyser fhi.no.

Fra 2008 til 2012 var det i gjennomsnitt ingen økning i overvekt, fedme eller bukfedme (livvidde) blant norske tredjeklassinger. Samtidig viser resultatene at det er sosioøkonomiske og geografiske skillelinjer i utviklingen av overvekt og fedme, også blant barn.

Barnevekststudien ble i 2012 gjennomført for tredje gang blant et nasjonalt utvalg av tredjeklassinger. Studien er et samarbeid mellom skolehelsetjenesten på de utvalgte skolene og Helsedirektoratet.

Undersøkelsen vil bli gjennomført i nye tredjeklasser på de samme skolene høsten 2015. Studien er den eneste nasjonale undersøkelsen i Norge som følger utviklingen av overvekt og fedme i samme aldergruppe over tid.

Powered by Labrador CMS