Illustrasjonsfoto: colourbox.com

Bedre skolegang med høyere puls

Barn får mer ut av skolen og er friskere dersom de er fysisk aktive daglig. 

Publisert

Forskere enes om at fysisk aktivitet bør være et fast innslag i barns hverdag, ifølge videnskab.dk.

Bedre læring

24 forskere fra åtte forskjellige land har vært samlet til en konsensuskonferanse i København. Der har man kommet frem til 21 evidensbaserte anbefalinger knyttet til daglig fysisk aktivitet i skolen, på fritiden eller begge steder.

Blant konklusjonene forskerne har kommet til, er at barns puls skal opp etter en læringsøkt. Dette fremmer læringen, mens man på den annen side ikke anbefaler intens trening før undervisningen.

- Dersom barna får opp pulsen via fysisk aktivitet, gjerne med høy intensitet, i timen etter at de har lært noe faglig, fremmer dette deres forståelse av hva som er blitt undervist, sier Jens Bangsbo, professor i integrert fysiologi på Københavns Universitets Institut for Idræt og leder av Center for Holdspil og Sundhed, til videnskab.dk.

Forebyggende

Forskerne har også funnet evidens for at fysisk aktivitet blant barn forebygger en rekke kroniske sykdommer.

Det vises til at det er sammenheng mellom barns fysiske form og risikoen for å utvikle diabetes og hjertesykdom senere i livet, at moderat og intensiv trening gir best effekt, og at fysisk aktivitet har positiv innvirkning på behandlingen av kroniske sykdommer hos barn og unge.

Fysisk aktivitet bidrar også positivt på barns psykiske helse, og barn og unges selvbilde blir bedre dersom de jevnlig er fysisk aktive. Barn som driver med idrett er mer respektfulle, tar større sosialt ansvar og er flinkere til å styre følelsene sine, ifølge forskerne.

Les mer her.

Powered by Labrador CMS