Vil bli sett som vanlige barn

Barn med nedsatt funksjon ser ikke på seg selv som funksjonshemmede, mener forsker Mona Asbjørnslett, som disputerer ved NIH førstkommende mandag.

Publisert

«Er jeg funksjonshemmet?» Dette spontane svaret til 12-åringen ble en tankevekker for Asbjørnslett. Hun hadde spurt ham om han kunne fortelle om funksjonshemmingen sin, skriver nettavisen Khrono.

Tittelen på doktorgradsavhandlingen er «Ordinary kids - Everyday life experiences of children with disabilities». Prøveforelesningen har overskriften «Hva er vennskap? En problematisering av vennskaps-begrepet i relasjon til «ordinary kids»»

- Følg barnas eksempel

Mona Asbjørnslett oppfordrer fagfolk bør følge barnas eksempel:

- Som forskere og profesjonsutøvere er vi ofte blinde for hvordan kategorier vi har i vårt tankesett kan begrense forståelsen vår av barnet. Å lytte til barnas egne erfaringer bør kunne hjelpe dem på en bedre måte, mener hun.

Sammen med forskerkollegaer har hun fulgt barn med nedsatt funksjonsevne i overgangen mellom barne- og ungdomsskolen. Forskerne har intervjuet barna og sentrale personer i omgivelsene deres.

Målet var å få kunnskap om barns egne perspektiver på funksjonshemming, og å lære mer om hvordan barna tilpasser seg krav og forventninger.

Barn med utfordringer

Den klare lærdommen fra studien er at disse barna vil at fagfolkene rundt dem skal se på dem som vanlige barn – med spesifikke utfordringer.

Mona Asbjørnslett har gjennomført stipendiatperioden som tilsatt stipendiat ved Institutt for ergoterapi og ortopediingeniørfag ved Fakultet for helsefag, Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA). Hun vil forsvare sin avhandling for doktorgraden mandag 13. april ved Norges idrettshøgskole (NIH).

Powered by Labrador CMS