Kommuniserer vonde følelser ved å skade seg selv

Unge mennesker bruker selvskading til å uttrykke og dele vanskelige følelser, som de ikke klarer å uttrykke med ord, ifølge en ny studie fra Universitetet i Oslo (UiO).

Publisert Sist oppdatert

Tidligere forskning på selvskading har ofte vært basert på forskernes beskrivelser av voksne pasienter. Psykologspesialist Line Indrevoll Stänicke ved Universitetet i Oslo (UiO) har gjennomført en kunnskapsoppsummering basert på flere studier fra forskjellige land som handler om ungdommers opplevelse av selvskading. I tillegg har hun gjort egne intervjuer med 20 ungdommer i Norge, skriver forskning.no.

Å dele noe vanskelig

– Det at selvskade kan være en måte å kommunisere på, er kjent fra studier på voksne. Våre funn viser at ungdommene også opplever at selvskading uttrykker følelser som de føler de må holde skjult. Å skade seg blir en måte å dele noe vanskelig på, som ikke kan deles med ord, sier Stänicke i et intervju om studien.

Hun forteller at ungdommene beskriver et overveldende press og en intens frustrasjon, som de vil vekk fra, og som de ikke kan vise til andre. De er redde for at følelsene de har, er til bry eller vanskelige for andre å takle, forteller forskeren.

Store endringer

Ungdommer er ofte i 12–13-årsalderen når de begynner med selvskading, en periode med store endringer i kropp, følelser og sosiale relasjoner. Det kan være viktig å se selvskadingen i sammenheng med disse omveltningene, mener Stänicke.

I forskningsprosjektet har hun vært særlig opptatt av å se på sammenhengen mellom selvskading og den enkeltes livshistorie, deres aktuelle situasjon og psykologiske forhold.

Tilpasse behandlingen

- I intervjuene utforsker jeg ungdommers opplevelse av veien inn og ut av selvskade – hva gjorde at de startet og hva bidro til at de sluttet. Vi samler også inn data om diagnose, metoder og frekvens for selvskade, samt mentaliseringsevne. I tillegg er vi opptatt av å se etter viktige individuelle forskjeller i utvikling av personlighet og selvbilde, sier Stänicke.

Hun mener at denne kunnskapen kan bidra til å gruppere ungdom som skader seg, slik at behandlingen kan tilpasses den enkeltes behov på en bedre måte.

Referanse: Line Indrevoll Stänicke m.fl: How Do Young People Understand Their Own Self-Harm? A Meta-synthesis of Adolescents’ Subjective Experience of Self-HarmSpringer International Publishing. 2018. DOI: https://doi.org/10.1007/s40894-018-0080-9

Powered by Labrador CMS