Faktorer av betydning for overvekt og fedme blant barn

Resultatene fra en ny doktorgradsstudie viser at det er 50 prosent flere barn med generell overvekt og fedme og mer enn to ganger så stor andel barn med bukfedme i mindre kommuner sammenlignet med større kommuner.

Publisert Sist oppdatert

Stipendiat Anna Biehl har undersøkt forekomsten av overvekt og fedme og faktorer som er forbundet med økt forekomst blant barn i Norge.

Store konsekvenser

En økning av overvekt og fedme i barnebefolkningen kan få store helsekonsekvenser for den oppvoksende generasjonen. I avhandlingen Socio-demographic predictors of childhood overweight and obesity in Norway–an epidemiological study har Biehl og medarbeidere presentert resultater for hvordan både generell overvekt og fedme, basert på kroppsmasseindeks (KMI) og bukfedme, basert på livvidde mål, fordeler seg blant barn i Norge. Dette skriver UiO i en pressemelding.

Høyde, vekt og livvidde av 3166 åtte-åringer fra hele landet ble målt av skolens helsesøster ved 125 skoler iBarns vekst i Norgei 2010. Doktorgradsarbeidet har vært et samarbeid mellom Folkehelseinstituttet og Senter for sykelig overvekt ved Sykehuset i Vestfold.

Urbant vs. ruralt og gift vs. skilt

Resultatene fra studien viser at det var 50 prosent flere barn med generell overvekt og fedme og mer enn to ganger så stor andel barn med bukfedme i mindre kommuner sammenlignet med større kommuner. Det var nesten to ganger så stor andel bukfedme blant barn av mødre med lav utdanning sammenlignet med barn av mødre med høy utdanning. Videre fant vi at det var cirka 50 prosent flere barn med generell overvekt og fedme og 75 prosent flere barn med bukfedme blant barn av skilte sammenlignet med gifte foreldre. Forskjellene kunne ikke forklares av mors utdanningsnivå. Det var spesielt høy forekomst av bukfedme blant gutter av skilte foreldre sammenlignet med gutter av gifte foreldre, mens vi ikke fant tilsvarende forskjeller blant jenter. I en metodestudie ble betydningen av instrumentfeil i befolkningsstudier undersøkt. Ved hjelp av simuleringer fant vi at ukalibrerte høydemålere og vekter kan bidra til å overestimere andelen med overvekt og fedme.

Resultatene fra doktorgraden bidrar ifølge forskerne til et kunnskapsgrunnlag som er viktig for tidlig å forebygge overvekt og fedme hos barn og unge, spesielt den mindre gunstige bukfedmen.

Tid og sted: 20. jun. 2014 13:15, Blått auditorium, Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet, Sognsvannveien 20, Oslo.

Bedømmelseskomité

1.opponent: Professor Finn Rasmussen, Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige

2.opponent: Professor Turid Lingaas Holmen, Institutt for samfunnsmedisin, NTNU, Trondheim

Medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Anette Hjartåker, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Leder av disputas: Professor Lene Frost Andersen, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Hovedveileder: Professor Haakon E Meyer, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Powered by Labrador CMS