Gro Cecilie Meisingseth Montarou er positivt overrasket etter at kurset "Se meg - merk meg" ble gjennomført digitalt.

NFF satser også på digitale kurs

- Vi må våge nye ting før vi eventuelt sier nei

Kursleder Gro Cecilie Meisingseth Montarou var skeptisk til å gjennomføre kurset Se meg – merk meg digitalt. Etter første runde mener hun det var riktig å gjennomføre.

Publisert Sist oppdatert

Kort om saken

Kursnavn

Terapeutisk fordypningskurs: Se meg – merk meg – fysioterapi til barn og ungdom med psykiske og fysiske lidelser

Hvem er det for

Kurset er et fordypningskurs for fysioterapeuter med spesialisert kompetanse innen psykomotorisk fysioterapi, barne- og ungdomsfysioterapi, Basic Body Awarness Therapy, og/eller lang erfaring innen psykisk helsearbeid for barn/ungdom.

Hvorfor nå

Kurset skulle vært arrangert fysisk. Av smittevernhensyn ble det bestemt at kurset skulle gjennomføres digitalt. Første del har gått digitalt. Andre del, som arrangeres i mars, skal i utgangspunktet gjennomføres fysisk.

Kursholderne er faglig dyktige og hadde lagt opp til tre dager med gode forelesninger (også gjesteforelesning og et intervju), kasuistikker fra et par deltakere og tre-fire gruppesamlinger. Muligheten til å diskutere og høre andres tanker om aktuelle tilnærminger til en av kasuistikkene var veldig inspirerende.- I utgangspunktet ønsket jeg ikke å arrangere kurset digitalt. Jeg mener at det er særdeles viktig å være fysisk sammen i forbindelse med denne type kurs. Samtidig anser jeg det som viktig at vi klarer å gjennomføre kurs i disse tider. Det er et stort behov for faglig oppdatering og nettverksbygging, sier Meisingseth Montarou.

Dermed lot hun seg overtale av Norsk Fysioterapeutforbund til å arrangere kurset digitalt. Nødvendig utstyr ble plassert i et stort møterom i Kirkegata 15 i Oslo og Meisingseth Montarou fikk hjelp fra administrasjonen til den tekniske gjennomføringen.

- Det gikk overraskende bra. Jeg er spesielt fornøyd med at vi klarte å ha deltakerne i grupper. Deltakerne formidlet at de hadde gode dialoger og et godt samspill som aktiverte nye læringsbehov. Faglige betraktninger og dilemma ble belyst dem i mellom og senere delt i plenum, sier Meisingseth Montarou.

Fysiske grupper

Hun og kursholder Espen Andli tok hensyn til geografi, interesser og arbeidssituasjon da de delte deltakerne inn i totalt fem grupper. Noen av deltakerne satt fysisk sammen på sykehus og i private hjem, mens andre deltok digitalt.

Andli satt i København og fungerte som programleder.

- Kurset er et fordypningskurs som jeg trodde var vanskelig å gjennomføre digitalt. Grunnen til at vi klarte det, mener jeg blant annet skyldes at vi våget å tenke nytt, samt se andre pedagogiske løsninger enn vi er vant til. Vi er også erfarne kursledere med dyp og bred kompetanse innen egnet fysioterapi for barn og unge med psykiske lidelser, sier Meisingseth Montarou.

Hun mener fysioterapeuter trenger faglig påfyll, og at hun og andre derfor må våge nye ting før man eventuelt sier nei til digitale løsninger.

Fornøyd deltaker

Deltaker Ingun Høgås er barnefysioterapeut og psykomotorisk fysioterapeut. Hun valgte å delta på kurset, til tross for at det var digitalt, og selv om hun primært ønsker å delta på fysisk kurs.

- Det er i utgangspunktet et kostbart kurs, og jeg tenkte først at prisen burde senkes. Da det ikke skjedde, ble jeg likevel med. Det er jeg glad for. Innholdet og gjennomføring ble meget bra. Kursholderne er faglig dyktige og hadde lagt opp til tre dager med gode forelesninger, kasuistikker fra et par deltakere og 3-4 gruppesamlinger. Muligheten til å diskutere og høre andres tanker om aktuelle tilnærminger til en av kasuistikkene var veldig inspirerende, sier Høgås.

Deltok i gruppe

Hun valgte å sitte sammen med to andre kursdeltakere på Lovisenberg sykehus, og er glad for at det var mulighet for fleksible løsninger.

- At det ble liten tid i gruppen jeg deltok i skyldtes delvis teknologi. Bortsett fra det, er jeg fornøyd og jeg hadde definitivt blitt med igjen, sier Høgås.

Hun er så fornøyd at hun anbefaler Norsk Fysioterapeutforbund å arrangere flere digitale møteplasser.

- Jeg ønsker meg blant annet mulighet for digital veiledning, digitale møter hvor vi diskuterer ulike temaer og kasus, ja, jeg har mange ideer til hva webinarer kan inneholde, sier Høgås.

NFF satser på digitale kurs

Norsk Fysioterapeutforbund jobber iherdig for å tilby enda flere kurs både fysisk og digitalt.

- Situasjonen med korona tilsier at vi må tenke nytt og kreativt. Prosessen i forbindelse med kurset Se meg – merk meg viser at vi klarer mye hvis vi vil og jobber sammen. Tilbakemeldingene fra deltakerne har vært over forventning. Det er utrolig kjekt å se at nye nettverk bygges og at deltakerne ønsker å opprettholde kontakten, selv når de møtes digitalt, sier Åshild Tyssen, kurskonsulent i Norsk Fysioterapeutforbund.

Hun og NFF forstår at mange vil ha fysiske kurs. Samtidig viser pågangen at det er stort behov fra fysioterapeuter som ønsker å oppdatere seg faglig.

- Derfor ønsker vi å tilby digitale kurs som engasjerer og skaper fellesskap. For å oppnå dette må vi være kreative og by på ulike undervisningsmetoder. Eksempelvis inneholder "Se meg – merk meg" både forelesninger, filmsnutter, gruppearbeid, praktiske øvelser og livesending med behandling av pasient, sier Tyssen.

Hun har stor tro på at enda flere av kursene til NFF kan digitaliseres. Samtidig ser hun at ikke alle kurs egner seg digitalt.

- Enkelte kurs kan gjennomføres delvis digitalt. 27. oktober skal vi for eksempel ha et temakurs om albuen som opprinnelig er en del av et større kurs, sier Tyssen.

Powered by Labrador CMS