Målt fysisk aktivitetsnivå i tre barnehager sommer og vinter

Vitenskapelig artikkel i Fysioterapeuten 1/2019. 

Karin Helene Danielsen, førstelektor i kroppsøving. Institutt for lærerutdanning og pedagogikk, UiT Norges arktiske universitet. karin.danielsen@uit.no

Gunnar Mathisen, førstelektor i kroppsøving. Institutt for lærerutdanning og pedagogikk, UiT Norges arktiske universitet.

Jarle Hansen Stålesen, vitenskapelig assistent. Institutt for folkehelse, idrett og ernæring, Universitetet i Agder.

Denne vitenskapelige originalartikkelen er fagfellevurdert etter Fysioterapeutens retningslinjer, og ble akseptert 27. november 2018. Studien er godkjent av Norsk senter for forskningsdata. Ingen interessekonflikter oppgitt. 

Sammendrag

Bakgrunn: Studier nasjonalt og internasjonalt indikerer at barn i alderen tre til fem år ikke oppnår retningslinjene for anbefalingene (2014) om minimum 60 minutter med moderat til høy fysisk aktivitet (MVPA) per dag. Studiens hovedmål var å undersøke fysisk aktivitetsnivå hos barnehagebarn i tre barnehager i alderen tre til fem år i en periode om vinteren og en periode om våren/sommeren.

Metode: Fysisk aktivitet ble målt i barnehagetiden fra mandag til onsdag med aktivitetsmåleren Actigraph GT3X. Aktivitetsnivået ble kategorisert ut fra antall akselerometer- tellinger/min, hvor hovedvariabelen var tid i moderat til høy fysisk aktivitet (MVPA), det vil si over 2000 tellinger/min.

Resultater: 64 % av barna nådde Helsedirektoratets anbefalinger på vinteren (n=66) og 50 % på sommeren (n=54). Aktivitetsnivået viste stor variasjon mellom barnehagene. Guttene hadde flere minutter i MVPA enn jentene både vinter og sommer.

Konklusjon: Studien tyder på at det kan være vanskelig å oppnå tilstrekkelig fysisk aktivitetsnivå i barnehagetiden sammenlignet med Helsedirektoratets anbefalinger per dag. Studien viste at guttene er mer aktive enn jentene. Studien viste også et relativt lavt aktivitetsnivå hos enkelte barn. Årsakene kan være at barnehagene ikke har gode nok rutiner for tilrettelegging av fysisk aktivitet.  

Nøkkelord: Aktivitetsmålinger, barnehagebarn, Helsedirektoratets anbefalinger, årstider. 

Abstract

Physical Activity Levels in Preschool Children During Winter and Summer

Background: National and international studies indicate that three to five year old children do not reach the moderate-to-vigorous physical activity (MVPA) recommendations from the Norwegian Directorate of Health (2014) of minimum 60 minutes per day. The aim of this study was to measure physical activity levels in preschool children aged three to five years during a period in winter and summer.

Methods: Physical activity levels were monitored using the Actigraph GT3X from Monday to Wednesday, between 07.30 am and 4.30 pm. The primary physical activity outcome was time spent at different activity intensities. We defined (MVPA) as all activity above 2000 counts/min.

Results: 64 % of the children reach the recommendations of MVPA of 60 minutes per day in the winter (n=66), and 50 % in the summer (n=54). The activity level showed differences between the preschools, and the boys spend more minutes in MVPA than the girls do in both periods.

Conclusion: The study shows that it can be difficult to achieve adequate physical activity levels in accordance with the recommendations for MVPA. The measurements show that more boys had higher activity level than the girls did. The study shows relatively low activity levels among some children. The reason may be that kindergartens do not have good routines for facilitating enough physical activity.

Key words: Activity Assessment, Preschool Children, The Norwegian Directorate of Health recommendations, Seasonal Variations.

Les fulltekst av artikkelen i Fysioterapeuten eblad

Powered by Labrador CMS