Klok av Skadefri

Hvert år får mer enn 23.000 norske barn og unge en idrettsskade. Fysioterapeut og professor Grethe Myklebust ved NIH mener fysioterapeuter i større grad må bidra til å spre kunnskap om skadeforebygging.

Publisert Sist oppdatert

En alvorlig idrettsskade i ung alder kan i verste fall vare livet ut. Skader får konsekvenser for individet, for klubben, og det er kostbart: En fremre korsbåndskade vil på kort og lang sikt koste samfunnet mellom 500.000 og én million kroner.

Men hva om det fantes enkle oppvarmingsøvelser som beviselig halverte risikoen for idrettsskader? Og hva om alle disse øvelsene var samlet i én app, og spesielt tilpasset 51 ulike idrettsgrener?

– Appen «Skadefri» og nettstedet www.skadefri.no er forskningsbasert kunnskap gjort lett tilgjengelig for trenere og utøvere på alle nivåer. Vi ønsker å formidle hvordan du kan halvere risikoen for idrettsskader ved å drive strukturerte oppvarmingsøvelser, sier Myklebust.

Være i forkant

Hun kaller det prestasjonsforbedring:
– Du blir ikke en bedre utøver hvis du er skadet. Hvorfor ikke være i forkant? Den som greier å unngå skader, får mer tid på idrettsbanen. Så enkelt er det.

Siden de fleste pasienter kommer til behandling og rehabilitering etter at skaden har skjedd, er den sekundære forebyggingen meget relevant for fysioterapeuter.

– Vår oppgave er å holde folk friske lengst mulig slik at de kan være aktive og leve et godt liv. Med tanke på folkehelse vet vi at mange idrettsskader får konsekvenser også på lang sikt, og at det lett kan oppstå nye skader i kjølvannet av den første. Leger, ortopeder og fysioterapeuter rundt om på norske sykehus anbefaler derfor Skadefri-konseptet til pasientene sine, sier Myklebust.

Samarbeidsprosjekt

Treningsprogrammene er utviklet ved Senter for idrettsskadeforskning på Norges idrettshøgskole (NIH), og er et samarbeidsprosjekt mellom Den internasjonale olympiske komité (IOC) og NIH i forbindelse med Ungdoms-OL i Nanjing i 2014 og på Lillehammer i 2016.

Øvelsene er kategorisert under hver enkel idrettsgren, og demonstrert ved hjelp av video og bilder. Videoene kan lastes ned til bruk i presentasjoner eller foredrag. Man kan også velge øvelser ut ifra kroppsdelene skulder, rygg, lyske, hamstrings, kne og ankel. På nettsidene kan du i tillegg lese artikler om overtrening, luftveisplager og belastningsstyring. Dette er informasjon som både fysioterapeuter, trenere og utøvere vil ha nytte av. Trenger du å se hvordan man behandler en akutt skade eller teiper en ankel, finnes også dette lett tilgjengelig.

– Vi har fått norske utøvere fra alle de respektive idrettene til å demonstrere på video hvordan øvelsene utføres. Det er et poeng at de som skal bruke appen kjenner seg igjen med hensyn til klær og utstyr, forklarer Myklebust.

Halvert risiko

Senter for idrettsskadeforskning har som oppdrag å gjøre solid forskning som gagner idretten og folk flest. Treningsprogrammene er utviklet med støtte i randomiserte kontrollerte studier, i første rekke gjennomført blant utøvere innen fotball og håndball.

– Studiene viser at ved systematisk bruk av et strukturert oppvarmingsprogram, reduseres skaderisikoen med inntil 50 prosent. Forskningsartiklene vi skriver er det veldig få som leser. Men ved å samle all kunnskapen vi besitter om skadeforebygging i en app, kan vi potensielt nå alle som har en smarttelefon, sier Myklebust.

– Det meste av barne- og ungdomsidretten i Norge er drevet av foreldre og lokale ildsjeler. Hvordan står det til med kunnskapen om skadeforebygging på grasrotnivå?

– Vårt inntrykk er at de trenerne som tar tak i dette enten har gått kurs, eller har kunnskap på feltet i kraft av yrket sitt. Det er svært viktig at treneren, uansett nivå, vet hvordan man best forebygger idrettsskader blant barn og unge. Antallet skader i norsk idrett må ned.

- Bruk appen aktivt

– Hvordan kan fysioterapeuter bidra til å gjøre Skadefri-appen kjent i idrettsmiljøene?

– Det gjør de ved å bruke appen aktivt sammen med pasientene sine, informere og vise dem øvelsene. Dette virker som et incitament i forhold til venner og treningskamerater. Som yrkesgruppe kan vi heller ikke sitte å se på at barna våre blir trent av trenere som ikke tenker aktiv skadeforebygging. Ta initiativ, og snakk med treneren. Vi som sitter på kunnskapen må bidra til at færre barn og unge skader seg på idrettsbanen, sier Myklebust.

Ikke like robuste

Førsteamanuensis og kollega av Grethe Myklebust ved NIH, Trine Stensrud, har trent et jentelag i håndball siden spillerne var ni år gamle. De første par årene la hun vekt på trening av motorikk, koordinasjon og balanse, før hun begynte å legge inn spesifikke øvelser fra Skadefri. Spillerne er nå 17–18 år gamle.

– Vi lot spillerne gå gradene med løpetrening ute og styrketrening. Etter hvert som de har blitt eldre, har vi kjørt på mer og mer med spesifikk trening og brukt øvelsen fra Skadefri i oppvarmingen. Så langt har vi ikke hatt alvorlige skader, sier Stensrud.

Da det kom nye spillere til fra 15–16 års alder, ble det klart at disse ikke var like robuste med hensyn til skader.

– Vår erfaring er at jo tidligere man begynner, jo mer effekt har det. Få det inn som en rutine at dette er øvelser man gjør som en del av oppvarmingen før hver trening, sier hun.

 

 

Powered by Labrador CMS