Dette er en meningsytring. Innholdet gir uttrykk for forfatters mening.

- Telefon og skjerm gir dermed økt anspenthet i muskler som brukes til å ivareta oppmerksomhet., skriver artikkelforfatter.

Skjerm, søvn og spent muskulatur: Vi er på ville veier!

- Hvor fornøyd er vi med denne utviklingen? Spørsmålet kommer fra Gudrun Øvreberg. Det handler om skjermens påvirkning på kropp og sinn.

Skrevet av Gudrun Øvreberg, pensjonert psykomotorisk fysioterapeut.

Innlegget skrives som en oppfølging av debattinnlegget i Aftenposten 30.3.24 av fysioterapeut og journalist Charlotte Nagell

Nagell skrev om tidens duknakkede generasjon, generert av mobiltelefonens holdningspåvirkning. Den synes overalt i samfunnslivet, uansett tid og sted. Mennesker er faretruende mye på skjerm. Dette går på bekostning av oppmerksomhet, søvn og aktivitetsnivå.

Uoppmerksomt nærvær

Øynene registrerer. Hjernen tolker det som fanges inn og forstår av å ha lært dette fra vi er født. Øyeeplet har seks muskler som gjør sitt til at vi kan bevege det i alle retninger. Så langt vi kan, før vi må vri og vende på oss. Den avspente stillingen for øyeeplet er å se langt. I våre dager er det et sjeldent syn å se noen som bare står og lar blikket hvile. Tenk, i ett av de landene med vakrest natur. Hvor det ikke burde være noe problem å finne fantastiske utsiktspunkter. 

I stedet er oppmerksomheten rettet mot en mobiltelefon. I ca. 30 cm avstand fra øynene. Svært mange av døgnets timer. Hva skjer muskulært? Jo, den øyemuskelen som trekker øyet mot neseroten i jobber på spreng. Statisk muskelarbeid påvirker muskelen. Den kan bli øm, forkortet og den reduserer dynamikken den er ment å ha.

Telefon og skjerm gir dermed økt anspenthet i muskler som brukes til å ivareta oppmerksomhet. 

Så hva kan vi gjøre med dette? 

Tøyning av øyemuskulatur, som all annen muskulatur har jeg gode erfaringer med.   Ta tak i ytre øyevinkel og dra det langsom ut til siden med f.eks. tommelen. Kjenner du da at det strekker i øyekroken, er det «beviset» på at muskelen (rectus medialis) er for kort. Prøv å holde strekket rolig mens du sukker og tenker «gi slipp». Veldig gjerne gjespe. Det å fremkalle gjespet er en kjempegod øvelse for å nulle ut anspenthet i munn, tunge, kjeve og pust Gjespet genererer gjerne generelle strekkebevegelser. I all avspenning er pustebevegelsen sentral. Det heter jo «å holde pusten av spenning» og å «slippe et lettelsens sukk».

Hva så med søvn?

Når telefonbrukeren skal sove, er det nemlig ikke bare «å slippe». Det er ikke så lett å sove, blant annet fordi øynene ikke klarer å «slippe» oppmerksomhetsmusklene. Tankene raser av gårde bak øyelokkene.

Tankene raser av gårde bak øyelokkene.

Som mange av oss vet kan mangelfull søvn over tid gi oss mental uhelse. Angst, uro, nedstemthet og sinne. For å nevne noe. Mangel på søvn er en selvforsterkende faktor når det snakkes om muskel- og skjelettplager. Nordmenn har et høyt forbruk av smertestillende medisiner som Paracetamol. Andelen uføretrygdede i Norge er skyhøy.

Dagens barn og ungdom sover langt mindre enn hva som var tilfellet i tidligere generasjoner, og mindre enn det søvnforskere anbefaler. Sannsynligvis er også søvnkvaliteten langt dårligere nå enn den var før. God og nok søvn er en av nøklene til god helse - uansett alder. Øynene er en del av dette.

Jeg tror ikke skjermbruken virker spesielt positivt inn på denne trenden. Snarere tvert imot. Og i tillegg endres vår sosiale atferd fra faktisk sosial kontakt til digital sosial kontakt.

Hvor fornøyd er vi egentlig med denne utviklingen?

 

 

Powered by Labrador CMS