En fornøyd sekstett: Fra venstre: Kirsti Krosby, Ragnhild Bech og Petra Christensen fra kongresskomiteen. Faggruppeleder Ingunn Skogseth-Stevens, Kristine Risum (kongresskomiteen) og Eirin Dahle fra faggruppens eget tidsskrift: Tidsskrift for barne- og ungdomsfysioterapi. Foto: John Henry Strupstad

239 fysioterapeuter på kongress om barne- og ungdomsfysioterapi

Tradisjon tro ble årets årsmøte i faggruppen for barne- og ungdomsfysioterapi i Norsk Fysioterapeutforbund arrangert i forbindelse med kongress. Deltakertallet er stabilt høyt - år etter år. 

Publisert Sist oppdatert

Det er tydelig at barne- og ungdomsfysioterapi fenger. 239 fysioterapeuter har i år holdt av tre dager i Oslo for å oppdatere faglig innen barne- og ungdomsfysioterapi. 

- Vi er en omreisende årlig kongress med stabilt høye deltakertall, sa en tydelig stolt faggruppeleder, Ingunn Skogseth-Stevens til Fysioterapeuten undervegs på kongressens dag 3. 

Med 239 deltakere er denne kongressen blant de største innen fysioterapi i Norge. 

Skogseth-Stevens forteller at kongressen er åpen for alle fysioterapeuter. Naturlig nok er det flest fysioterapeuter fra den nevnte faggruppen til stede. En faggruppe som for øyeblikket teller i underkant av 750 medlemmer. 

Fysioterapeutene Lars Peder Bovim og Lene Ziener holdt innlegg om et nytt prosjekt: Ridefysioterapi i en virtuell virkelighet - på mekanisk hest.

I løpet av disse tre dagene har deltakerne fått kunnskap om blant annet  barnefysioterapi i den digitale tidsalderen, nevroutfordringer og kommunikasjon med barn. 

Glimt fra kongressen kan leses på Tidsskriftet for barne- og ungdomsfysioterapi sine nettsider.  

Powered by Labrador CMS