Psykisk uhelse blant skoleungdom - et problem.
Psykisk uhelse blant skoleungdom - et problem.

FHI: Disse helseproblemene påvirker ungdoms skolegang mest

Psykiske lidelser går mest utover ungdommers skoleprestasjoner, ifølge en fersk undersøkelse fra Folkehelseinstituttet.

Publisert

Forskere ved Folkehelseinstituttet (FHI) har regnet ut hvordan ulike helseproblemer påvirker ungdommers skoleprestasjoner, skriver NTB.

– Psykiske lidelser har mest negativ innvirkning på skolegangen, med god margin, sier førsteforfatter og postdoktor Magnus Nordmo.

– Blant de psykiske lidelsene, har angst- og depresjonsplager sterk negativ påvirkning, men enkeltlidelsen med soleklart størst sykdomsbyrde er ADHD. Den er både relativt vanlig og assosiert med dårligere skolekarakterer, sier Nordmo videre.

Blant de kroppslige lidelsene er sykdomsbyrden langt mindre og relativt jevnt fordelt.

– Vi mistenker at en del av de kroppslige lidelsene egentlig har et viktig element av psykisk lidelse i seg. Vi ser for eksempel at vitaminmangel slår ganske kraftig ut hos både gutter og jenter. Det er vanskelig å forklare fra et læringsperspektiv, men gir mening når vi spør oss selv: Hvem er det som testes for vitaminmangel hos fastlegen? Jo, dem som forteller om energimangel, som er et symptom på depresjon, forteller Nordmo.

Han legger til at de fleste veldig alvorlige somatiske sykdommene, som kreft, er for sjeldne til å vekte tungt som sykdomsbyrde.

Powered by Labrador CMS