Et program med seks samlinger ga økt kondisjon hos postbud, viser en studie.

«Hjelp til egentrening» ga bedre kondis

Det sto dårligere til med kondisen hos postbud enn man skulle tro. I en studie klarte forskeren å øke kondisjonen deres betydelig med bare 7,5 timers oppfølging.

Publisert Sist oppdatert

Cathrine Pedersen ved Norges idrettshøgskole samlet 202 postbud til en studie i forbindelse med doktorgradsavhandlingen sin. Hun fikk en overraskelse da hun sjekket kondisen, og så at det sto dårlig til.

– Det skulle man ikke tro, nei. Dette er folk som gjerne går 20 000 skritt om dagen, og som ofte har fysisk krevende jobber, men likevel lå de fleste under det nivået for fysisk form som helsemyndighetene har anbefalt, forteller Cathrine Pedersen til nih.no.

Pedersen fant at postbudene presser seg for lite, at de ikke får opp pulsen nok. Dermed blir kondisen heller ikke bedre. Det var ikke mulig å sette opp et felles treningsopplegg på dagtid, siden postbudene er på ulike steder.

– Løsningen ble å lage et opplegg der medarbeiderne fikk støtte til å drive med fysisk aktivitet på fritiden, på sine egne premisser, forteller hun.

Målet var økt fysisk aktivitet og kondisjon.

Bestemte trening selv

Først gjennomførte de en helse-screening, og resultatene ble samlet i en personlig rapport som bedriftshelsetjenesten i Posten gikk igjennom med hver enkelt.

Deltakerne ble så samlet i mindre grupper for å lære om gevinsten av ulike nivåer av fysisk aktivitet og hvor lite trening som faktisk er nok for å bedre helsa betydelig.

Deltakerne fikk selv bestemme hvordan og hvor mye de ville trene.

– Det var en sjanse å ta, men ifølge Selvbestemmelsesteorien er det viktig. Deltakere opplever støtte, mestring, at de blir sett og forstått og får gjøre egne valg. Det viktigste var å motivere til endring. Varig endring tilpasset deres hverdag, sier Pedersen.

Økte kondisjonen betydelig

Deltakerne møttes seks ganger i løpet av 16 uker. Det var to samlinger med bedriftshelsetjenesten og fire møter i mindre grupper. Her kunne de lufte hva som gikk bra og dårlig og si hva de ønsket påfyll av akkurat da.

Etter fire måneder med trening ble de 202 deltakerne undersøkt og spurt ut igjen. Gruppa økte kondisjonen betydelig, selv om programmet bare hadde bestått av 7,5 timer med oppfølging.

Ved oppstart var 70 prosent godt under det aktivitetsnivået norske helsemyndigheter anbefaler, det vil si 5 x 30 minutter fysisk aktivitet med moderat til høy intensitet hver uke. Ett år senere var denne gruppa redusert til 47 prosent.

Studien er omtalt i doktorgradsavhandlingen "Worksite health promotion, coworker support, and motivation for lifestyle change". Se prosjektbeskrivelsen her.

Powered by Labrador CMS