Fysioterapi ved bekkensmerter i Norge og Australia

En ny studie har sett på likheter og forskjeller i behandling av bekkensmerter i Norge og Australia. Forfatterne ønsket også å se på om kliniske retningslinjer blir fulgt.

Publisert Sist oppdatert

Bekkensmerter (pelvic girdle pain, PGP) blir ofte behandlet av fysioterapeuter. Lite er kjent om dagens fysioterapipraksis og holdninger til behandling av denne typen lidelser. Hovedmålet med en nylig publisert studie var å undersøke dagens praksis i Norge og Australia. Et sekundært mål var å sammenligne dagens praksis med kliniske retningslinjer. Et spørreskjema ble utviklet og elektronisk distribuert til fysioterapeuter i Norge (n = 65) og Australia (n = 77).

33 alternativer

Datainnsamlingen foregikk ved hjelp av to casestudier (under svangerskapet og ikke relatert til svangerskapet), der fysioterapeutene valgte sine fire primære preferanser for behandling fra en liste som bestod av 33 behandlingsalternativer. Under graviditet, ble "informasjon/opplæring" og "bløtdelsbehandling» valgt ut som de vanligste intervensjoner av fysioterapeuter i begge land. Norske fysioterapeuter benyttet «bekkenbunnstrening» oftere, mens australske fysioterapeuter oftere benyttet «å korrigere funksjonsnedsettelser».

Felles for fysioterapeuter i begge land i behandling utenfor graviditet, var å bruke «hoftestabilisering i vektbærende stillinger» og «korrigering av nedsatt funksjonsevne». Av andre intervensjoner valgte norske fysioterapeuter oftere «generell fysisk trening» og «informasjon/opplæring», mens australske fysioterapeuter oftere valgte «hoftestabilitet i ikke-vektbærende stilling» og «avspenningsøvelser for bekkenbunn».

Begrenset etterlevelse

-Etterlevelse av kliniske retningslinjer var begrenset i begge gruppene. Funnene gir grobunn for framtidig forskning knyttet til organisering og behandling av bekkensmerter, og mål for utdanning av fysioterapeuter som arbeider innen dette området, konkluderer forfatterne.

Referanse:

Darren Beales, Jon Bjarne Hope, Torgeir Saeten Hoff, Haakon Sandvik, Øystein Wergeland, Robyn Fary: Current practice in management of pelvic girdle pain amongst physiotherapists in Norway and Australia. Manual Therapy, Available online 16 July 2014. DOI: 10.1016/j.math.2014.07.005

Powered by Labrador CMS