Flere bedrifter har gått bort fra faste kontorplasser. Men aktivitetsbaserte kontorarbeidsplasser fører ikke til mer bevegelse og mindre helseplager, ifølge en svensk studie.

Sitter fortsatt stille med fleksikontor

Ansatte som har fått aktivitetsbaserte kontorplasser sitter like mye stille som før, viser en ny studie.

Publisert Sist oppdatert

Stadig flere bedrifter innfører aktivitetsbaserte kontorarbeidsplasser (ABW). Der er tanken at ansatte ikke får faste plasser. Man lager ulike soner og den ansatte kan bytte plass ofte alt etter hvilken aktivitet han eller hun holder på med.

Forskere ved Høgskolen i Gävle i Sverige har i tre år fulgt 500 ansatte ved Trafikverket som byttet fra cellekontor til slike aktivitetsbaserte kontorplasser. I studien «Sitting patterns after relocation to activity-based offices : a controlled study of a natural intervention» ville forskerne blant annet se om disse beveget seg mer og rapporterte om færre helseplager.

Det viste seg at aktivitetsbaserte kontorplasser riktignok førte til litt mer bevegelse, men endringen var marginal. De ansatte satt i snitt nesten like mye stille som før. Deltakerne i studien rapporterte heller ikke om mindre helseplager.

Å sitte mye stille øker risikoen for å få hjerte- og karsykdom, diabetes og kreft, skriver forskning.se. Studier har vist at ansatte i gjennomsnitt sitter mellom 60 og 80 prosent av arbeidstiden.

Powered by Labrador CMS