Isometrisk trening kan være den mest effektive treningsformen for å redusere blodtrykket

Isometrisk trening effektivt for å senke blodtrykket

I en fersk studie konkluderer britiske forskere med at flere treningsformer kan redusere hvilende blodtrykk. Isometrisk trening kan være spesielt effektivt.

Publisert

I nettverksmetaanalysen, som er publisert i det anerkjente tidsskriftet British Journal of Sports Medicine (BMJ), har forskerne inkludert resultater fra 270 randomiserte kontrollerte studier publisert mellom 1990 og februar 2023, og 15827 forsøkspersoner. Formålet var å analysere effekten av forskjellige relevante treningsformer og å gi grunnlag for optimale blodtrykksreduserende tiltak i praksis.

Flere treningsformer har effekt

Alle de inkluderte studiene undersøke effekten på blodtrykket, systolisk (overtrykk) og/eller diastolisk (undertrykk), etter treningsintervensjoner på over 2 uker eller mer. Etter parvise analyser, viste resultatene av nettverksmetaanalysen en signifikant reduksjon i systolisk og diastolisk blodtrykk etter flere treningsformer: aerob trening (kondisjon), dynamisk styrketrening, kombinert trening, høyintensiv trening (HIT) og isometrisk trening.

Isometrisk trening spesielt effektivt

Av alle treningsformer viste resultatene at den isometriske treningen var mest effektiv i å redusere hvilende blodtrykk, med en reduksjon på på 8,24mm Hg i overtrykk og 4 mm Hg i undertrykk. Deretter fulgte kombinert trening med en reduksjon på 6.04 mm Hg i overtrykk og 2.54 mm Hg i undertrykk. Treningsformen med minst effekt av de ulike formerne var HIT-trening med en reduksjon på 4.08/–2.50 mm Hg.

Forskerne bak studien konkluderer med at alle treningsformer kan redusere hvilende blodtrykk, og at spesielt isometrisk trening viser seg å være en effektiv intervensjon.

Saken ble først omtalt på Fysioterapi.se

Powered by Labrador CMS