Lymfødembehandling - ingen sikre konklusjoner

Dokumentasjonen på effekten av lymfødembehandling etter brystkreft er svært usikker, viser en ny kunnskapsoppsummering fra Cochrane. Ca. en av fem brystkreftopererte kvinner får lymfødem en stund etter behandlingen.

Publisert

Cochrane har gjennomgått kunnskapsgrunnlaget for ulike intervensjoner mot lymfødem (hevelser i armen) etter brystkreftbehandling. Resultatet viser at det ikke kan trekkes sikre konklusjoner på effekten av de mest vanlige tiltakene; manuell lymfedrenasje, kompresjonsbehandling, trening/øvelser eller bare opplæring og informasjon.

Lav kvalitet

I alt ti studier fram til mai 2013 ble inkludert i kunnskapsoversikten:

  • Fire studier så på manuell lymfedrenasje sammen med vanlig behandling eller kombinert med trening, eller kompresjonsbehandling versus vanlig behandling eller opplæring/informasjon alene. (395 deltakere).
  • Tre av studiene så på tidlig versus sen start for postoperative skulderøvelser (378 deltakere).
  • To studier så på progressiv styrketrening (resistance training) eller begrenset aktivitet (restricted activity) (358 deltakere).
  • En studie undersøkte en plan for fysioterapibehandling versus ingen fysioterapi (65 personer).

Konklusjoner

- Basert på  dokumentasjon som er tilgjengelig i dag, kan vi ikke trekke sikre konklusjoner om effekten av tiltak som inkluderer manuell lymfedrenasje (Manual Lymph Drainage, MLD), skriver forfatterne.

- Dokumentasjonen gir ikke indikasjon på økt risiko for lymføden ved tidlig skuldermobilisering (f.eks.7 dager etter kirurgi), sammenlignet med å starte på et senere tidspunkt. Det er heller ikke indikasjon på ikke på økt risko for lymfødem ved progressiv styrketrening (progressive resistance exercise therapy), bare symptomene overvåkes nøye og behandles riktig når de oppstår. Dokumentasjonen er lite homogen og presisjonsnivået er lavt. Resultatene av denne kunnskapsoversikten bør derfor tolkes med forsiktighet, understreker forfatterne.

Powered by Labrador CMS