Budsjettets eller pasientens beste?

«Fysioterapeuter i kommunene kjemper mot turnus og pleieoppgaver», skrev Fysioterapeuten i mai 2013. Nå skriver vi snart våren 2017 og temaet er dessverre mer aktuelt enn noen sinne.

Publisert Sist oppdatert

Stadig flere kommuner ønsker å bruke sin styringsrett mer aktivt overfor helseprofesjoner i primærhelsetjenesten. Som regel med henvisning til pasientens beste. Når det gjelder fysioterapeutene, ser oppskriften ut til å være å spre ressursene tynt utover døgnet og uka ved sykehjem og helsehus, uten å tilføre flere stillinger. Det kan umulig bli så mye behandlingskapasitet igjen til pasientene på denne måten.

Våren 2013 gjaldt det blant annet Nøtterøy og Stavanger. I tillegg var det et høyt konfliktnivå ved Samhandlingsarena Aker i Oslo. Et av de siste utspillene i rekken kommer fra Sykehjems-etaten (SYE) i Oslo kommune. De har utlyst stillinger som miljøterapeuter, men ønsker seg fysioterapeuter eller ergoterapeuter. Fysioterapi i kombinasjon med turnus, pleie og omsorg. Et skikkelig kinderegg.

Det pågår en dragkamp mellom Oslo kommune og Norsk Fysioterapeutforbund (NFF), som forsøker å stanse galskapen. Byråd Inga Marte Thorkildsen har så langt holdt en veldig lav profil. Det er derfor for tidlig å si hvor dette ender, om SYE får kjøre løpet helt ut eller om byråden velger å si stopp. For SV-byråd Thorkildsen må det da smake litt vondt å skalte og valte med profesjoner og fagbevegelse på denne måten.

Et annet ferskt eksempel er Haram kommune, der det for kort tid siden ble lyst ut en stilling som miljøterapeut. Annonsen ble trukket tilbake etter at leder i NFF Region Midt tok saken opp med kommunen. Resultat: Ny utlysning med endret tekst, der fysioterapeuter og ergoterapeuter ikke er nevnt. Om Haram har latt seg inspirere av Oslo er ikke godt å si, men smitteeffekten av slike «kreative» løsninger må ikke undervurderes.

Lederen vi skrev i mai 2013 hadde tittelen «Pleie og omsorg er ikke fysioterapi». En stor del av teksten kunne vært limt inn i lederen for nr. 4/2017. Det er fortsatt all grunn til å spørre «hvordan psykologer, leger eller annet helsepersonell ville reagere dersom arbeidsgiver plutselig fant på at de kunne settes til noe helt annet enn det de var ansatt for å gjøre. Det ville blitt ramaskrik.»

Mange fysioterapeuter trenger jobb, og søker kanskje i mangel av bedre alternativer.  Likevel fraråder regionleder Karianne Bruun Haugen NFF-medlemmer å søke på disse stillingene. Man mister for eksempel alle fremforhandlede rettigheter ved å tiltre som miljøterapeut.

Dette handler om viktige prinsipper, både for kompetansen i primærhelsetjenesten og for profesjonene som jobber der. At disse prinsippene utvannes er ikke til pasientens beste.

Powered by Labrador CMS