Sommerpraten med Carolina Lybäck-Forsbacka, leder for faggruppen for arbeids- og folkehelse

Carolina Lybäck-Forsberg
Carolina Lybäck-Forsberg

Håper at faget vil stille enda sterkere i organisasjonen

Carolina Lybäck-Forsberg kan skilte med nytt navn for faggruppen hun leder. Før og etter navneskiftet har oppgavene stått i kø. Les hennes vurdering av årets første seks måneder, samt hva hun tenker om veien videre.

Publisert

Kort om sommerpraten

  • Norsk Fysioterapeutforbund kan se tilbake på et særdeles travelt halvår preget av koronapandemien, streiker, vaksinering av fysioterapeuter, takstforhandlinger og autorisasjonssaken for å nevne noe
  • Ledere for faggrupper, råd og utvalg i NFF har fått tilsendt seks spørsmål om nåtid og fremtid
  • I en rekke artikler i sommer presenterer vi deres svar

Hvordan har det første halvåret av 2021 vært for din faggruppe, leder Carolina Lybäck-Forsbacka?

Det har vært et veldig travelt halvår for faggruppa. Oppgavene og fristene har avløst hverandre. Som så mange andre har vi avholdt digitalt årsmøte og gjennomført alle styremøtene på nett. Som et resultat av den «digitale revolusjonen" har det blitt mindre tidkrevende å ha kontakt mellom styremedlemmene. Det har blitt enklere å samarbeide, og å ta kjappe avgjørelser.

Hva har dere fått til? Hvilke utfordringer har dere hatt?

Faggruppen har skiftet navn, utvidet med et nytt fagområde (folkehelse). Det innebærer naturlig nok at det er en del ting som må avklares i startfasen. Samtidig er det veldig spennende, og ikke minst lærerikt. Faggruppen har også fått på plass et kursutvalg, og styremedlemmer har jobbet med kursutvikling. Vi har svart på høringer, og organisasjonsevalueringen er gjennomført. Faggruppen arrangerte den første digitale fagdagen i mai, noe som fungerte veldig bra og ga mersmak. I tillegg har vi begynt å jobbe med markeringen av faggruppas 50-årsjubileum. Det har ikke vært så enkelt å fastsette når markeringen offisielt skal finne sted. For å finne svar må vi dykke ned i arkivet, og ta kontakt med tidligere medlemmer.

Hvilke målsettinger har dere på kort sikt/lang sikt?

Et både kort- og langsiktig mål er å jobbe med en strategi for hvordan folkehelse skal synliggjøres og jobbes med i faggruppen. Her er vi i gang med å opprette en arbeidsgruppe. Et annet langsiktig mål er å sette faget enda mer i sentrum og få mer tid til å jobbe med faglige og overordnede problemstillinger for våre medlemmer. For eksempel er videreutdanning og forskning innenfor fagfeltet ergonomi noe som har blitt adressert som viktig for medlemmene og for å drive faget videre.

I høst skal NFF gjennom en omfattende vurdering av hele organisasjonen. Hva er dine tanker rundt dette? Hvilke grep må tas for å gjøre NFF til en bedre organisasjon enn i dag?

Vi er veldig spente på utfallet av evalueringen og har tro på at dette arbeidet vil føre til mye bra for forbundet. Det er gjort et stort stykke arbeid her, spesielt av arbeidsgruppen, og vi er glade for at det gjøres et grundig arbeid når man først har satt i gang med dette. Vi håper at faget vil stille enda sterkere i organisasjonen i fremtiden, men det er for tidlig å si hvilke grep organisasjonen må ta.

Powered by Labrador CMS