Fagkronikk

Illustrasjonsfoto

Om smitterisiko hos fysioterapeuter og viktigheten av å registrere koder

Fagkronikk

Av Karin Magnusson, forsker og fysioterapeut, leder av TeamHelsetjenester i Folkehelseinstituttets beredskapsregister BeredtC19 for håndtering av COVID-19 pandemien, Folkehelseinstituttet, Forskning og analyse av helsetjenesten. karin.magnusson@fhi.no.

Denne fagkronikken ble akseptert 5.november 2020. Fagkronikker vurderes av fagredaktør. Ingen interessekonflikter oppgitt.

I en ny studie av 3,5 millioner nordmenn i yrkesaktiv alder har vi funnet at helsepersonell, inklusive fysioterapeuter, kan ha hatt større risiko for å bli smittet av SARS-CoV-2, viruset som forårsaker COVID-19, enn andre i yrkesaktiv alder i perioden 26. februar-17. juli 2020. Dette var derimot ikke tilfellet etter sommeren. I perioden 18. juli–3. november 2020 har bartendere, servitører, fly/ båtverter og taxisjåfører størst risiko for å få COVID-19, mens helsepersonell nå har lik risiko som gjennomsnittet for andre i yrkesaktiv alder. Forklaringer på forskjellene kan være endrede testkriterier og smitteverntiltak, dessuten endrede restriksjoner. Studien er publisert på pre-printserveren medrxiv.org og er altså enda ikke ferdig fagfellevurdert – likevel kan slike funn vise seg å bli viktige i utformingen av nye tiltak for å begrense spredningen av viruset. Dette er beskrevet mer i detalj i artikkelen.

BEREDT C19

Karin Magnusson

Studien er basert på data fra FHIs beredskapsregister BEREDT C19. Formålet med BEREDT C19 er å hurtig fremskaffe kunnskap om COVID-19 pandemien og tiltakene mot den, som setter myndighetene i stand til å vurdere risiko og iverksette tiltak for å sikre hele befolkningens helse. I registeret får vi daglig inn oppdaterte data fra blant annet Meldingssystemet for infeksjonssykdommer (MSIS), Norsk pasientregister (NPR), Folkeregisteret og Arbeidsgiver- og Arbeidstaker-registeret (AA), mens data fra flere kilder, inklusive Kommunalt Pasient- og Brukerregister (KPR) som er relevant for mange fysioterapeuter, er på vei.

Registrer koder

Vi jobber nå på spreng for å frembringe kunnskap om pandemien som kan være viktig for utformingen av tiltak. For å sikre høy kvalitet på dataene, trenger vi fysioterapeuters hjelp. Arbeidet handler ikke bare om å forstå sykdommen COVID-19 og spredningen av den, men også effekter av restriksjoner og tiltak som er iverksatte på grunn av pandemien, på andre pasientgrupper slik som de med muskelskjelettplager. Mange fysioterapeuter har en viktig rolle i behandling og rehabilitering av COVID-19 pasientene, men også i å følge opp dem som for eksempel får utsatt sin operasjon eller sitt rehabiliteringsopphold på grunn av tiltak og restriksjoner. Likevel er effekten av fysioterapien som gis i mange tilfeller ukjent. Vi benytter derfor anledningen til å minne fysioterapeuter om viktigheten av å alltid registrere koder i aktuelle registre (f.eks. Norsk Pasientregister), slik at vi kan studere effekter av blant annet fysioterapi både nå under pandemien og når den er over.

På Folkehelseinstituttet kobles registrene sammen på nytt daglig og gir en helt ny form for sanntidsforskning som brukes til å besvare høyst dagsaktuelle temaer som er relevante for fysioterapeuter og deres pasienter.

Referanse: Magnusson, Karin; Nygård, Karin; Vold, Line; Telle, Kjetil. Occupational risk of COVID-19 in the 1st vs 2nd wave of infection. medRxiv, 29.20.2020. doi: https://doi.org/10.1101/2020.10.29.20220426

Se også Folkehelseinstituttets nyhetssak og ukerapport for uke 44 for oppdaterte tall som gjelder til og med 3. november (samme metoder som i referansen). https://www.fhi.no/nyheter/2020/mer-covid-19-i-noen-yrkesgrupper/

Powered by Labrador CMS