Kohortisolat på Ullevål sykehus.
Kohortisolat på Ullevål sykehus.

11 fysioterapeuter ved Ullevål er smittet eller i karantene - ingen er vaksinert

"De er ikke der for moroskyld"

En hel enhet med i alt 11 fysioterapeuter ved ortopedisk avdeling ved Ullevål sykehus er enten i karantene eller har covid-19 etter å ha blitt smittet på jobb. Ingen av dem var vaksinert. - De er ikke der for moro skyld, sier en opprørt regionleder.

Publisert Sist oppdatert

- Det er beklagelig at vi ikke er prioritert i vaksinekøen, og at sykehusledelsen åpenbart ikke forstår hvilken arbeidshverdag fysioterapeuter har, sier seksjonsleder Tone Soltvedt.

Tone Soltvedt.
Tone Soltvedt.

I løpet av helgen har alle de 11 fysioterapeutene tilknyttet enheten for fysioterapi ved Ullevål sykehus enten blitt beordret i karantene, eller er hjemme fordi de er smittet med covid-19.

- Det er bekymringsfullt at fysioterapeutene ved OUS prioriteres ulikt når det kommer til vaksinering. Vi arbeider inn mot svært ulike fagområder, men er alle tett på pasientene. Det er slik vår yrkesutøvelse er, uavhengig av diagnosen, sier Soltvedt.

Har gitt beskjed

Til tross for at hun gjentatte ganger – både muntlig og skriftlig – har redegjort for hvordan de arbeider, og også bedt om oppjustering til kategori A/B, har de ikke blitt hørt. Fysioterapeutene hun henviser til, er satt i kategori C.

Soltvedt mener ikke at fysioterapeuter skal vaksineres på bekostning av leger og sykepleiere som også har tett pasientkontakt, men stiller seg undrende til det hun betegner som manglende plan for vaksinering av fysioterapeuter ved sykehuset.

- Fysioterapeutene er spesielt utsatt for smitte fordi vi jobber på tvers av avdelinger og med en rekke ulike og til dels svært syke pasienter. Vi krysser faglige og geografiske grenser og jobber tett på pasienter. I tillegg sitter fysioterapeutene svært trangt på kontorene, og har ingen mulighet for å holde nødvendig avstand til kolleger. Vi har derfor innført strenge kohorter innenfor det arealet vi har til rådighet, sier hun.

Har fulgt strenge smittetiltak

Ullevål sykehus.
Ullevål sykehus.

Fysioterapeutene benytter smittevernutstyr, men har ikke benyttet mer enn munnbind i nærkontakt med pasienter og andre ansatte som har vært fullvaksinert. De har samtidig fulgt lojalt tiltakene OUS har vedtatt vedrørende smittevern og bruk av utstyr.

Nå viser det seg at selv om du er fullvaksinert, kan du bære sykdommen og derfor smitte andre.

- Det er tungt for fysioterapeuter å jobbe med fullt smittevernutstyr. Vi har en krevende fysisk jobb i tillegg til usikkerheten for å bli smittet. I nærkontakt med pasienter som har vært fullvaksinert og i samarbeid med leger og sykepleiere som har vært fullvaksinert, har vi kun benyttet munnbind. Etter at alle ble smittet eller satt i karantene, vil vi heretter jobbe i fullt smitteutstyr. Det betyr munnbind, visir eller briller og hansker. Utstyr som gjør arbeidsdagen ekstra krevende, sier Soltvedt.

Kritikkverdig

Hun mener det er kritikkverdig at ledelsen ved sykehuset viser liten forståelse for fysioterapeutenes hverdag, og tror manglende kunnskap om hvordan de jobber er årsaken til at de ikke har blitt vaksinert.

- Jeg har stor forståelse for at dette er krevende for OUS, da tilgangen til vaksiner er en utfordring. Det jeg undrer meg over, er hvordan de tilgjengelige vaksinene er fordelt. Hva er kritisk personell? Er det klinikerne eller lederne, spør Soltvedt.

Hun har nå fått tilbud om i alt fire vaksiner som skal fordeles til over 50 fysioterapeuter.

For at øyeblikkelig hjelp-pasienter skal få behandling, har hun flyttet fysioterapeuter blant annet fra Rikshospitalet til Ullevål.

- Elektiv drift er tatt ned og avhjelpes av andre sykehus i Oslo. Vi håndterer øyeblikkelig hjelp-pasienter som har vært i for eksempel bilulykker eller har pådratt seg store skader, sier Soltvedt.

Regionleder reagerer

Regionleder Karianne Bruun Haugen synes det er svært beklagelig at fysioterapeutene som jobber så tett på pasienter, ikke prioriteres for vaksine.

- Jeg undrer meg over hva som er årsaken. Skyldes det manglende kunnskap om hva og hvordan fysioterapeutene jobber på sykehuset, samt at det er få tilgjengelige vaksiner, spør Bruun Haugen.

Hun reagerer på at fysioterapeutene det her er snakk om er prioritert i gruppe C, som er i samme gruppe som kjøkkenpersonalet.

- Det gjør meg opprørt. Vi er på ingen måte ute etter å snike i køen, men vi forventer å bli prioritert på lik linje med annet helsepersonell som har tett pasientkontakt. Vi kan ikke utføre jobben vår med to meters avstand. Vi må være tett på, sier Bruun Haugen.

Utsettes for stor smitterisiko

Hun påpeker at fysioterapeutene ved Oslo Universitetssykehus betjener flere avdelinger og at de utsettes for stor smitterisiko, kanskje mer enn personell som forholder seg til én avdeling.

- Fysioterapeuten er ikke der for moro skyld. De har en sentral rolle i behandling, opptrening og rehabilitering etter sykdom og skade. Det at 12 fysioterapeuter er ute med smitte og i karantene rammer tilbudet til pasientene hardt. Behandlingen pasientene får er helt avhengig av oppfølging fra fysioterapeuter. Det finnes heller ingen ordning for vikarer. Fysioterapitjenesten er sårbar og allerede marginalt bemannet. Dette er særdeles uheldig, sier Bruun Haugen.

Hun presiserer at hun er klar over at vaksiner er et knapphetsgode, men at det ikke bør hindre en rettferdig prioritering.

- Nok en gang ser vi at de som tar avgjørelser og beslutter, ikke vet hvordan fysioterapeuter jobber og hvilken rolle de har i offentlig helsetjeneste. Det er bare trist, og da må vi kunne heve røsten.

Fysioterapeuten har vært i kontakt med Oslo Universitetssykehus for å få en kommentar, men sykehuset har så langt ikke svart.

Powered by Labrador CMS