Illustrasjonsfoto. Personene på bildet har ingen tilknytning til artikkelen.

Få fysioterapeuter er smittet av covid-19

Norske fysioterapeuter er den yrkesgruppen med færrest smittede i Norge. Samtidig er de en av yrkesgruppene som tester seg oftest.

Publisert

Fakta om studien

  • Studien omfatter 3.5 millioner yrkesaktive mellom 20 og 70 år
  • Gjennomsnittsalderen er 44 år
  • Det er tilnærmet lik fordeling mellom menn og kvinner
  • Data om covid-19 ble hentet fra Beredt-C19-registeret ved FHI. Det kombinerer data fra Meldingssystem for smittsomme sykdommer, labdatabasen, Norsk pasientregister, Folkeregisteret og NAVs arbeidsgiver- og arbeidstakerregister.
  • Studien er ikke fagfellevurdert

Det viser tall Folkehelseinstituttet har samlet fra 18. juli til 18. desember 2020.

Oversikten over hvilke yrkesgrupper som er mest utsatt, viser at kafémedarbeidere, bartendere, servitører og taxisjåfører ligger på smittetoppen.

Leger ligger omtrent midt på listen (nummer 12), sykepleiere ligger som nummer 18 og helt nederst finner vi tannlegene og fysioterapeutene. I alt 22 yrkesgrupper er målt.

I alle yrkesgrupper er de fleste som er smittet, bosatt i Oslo. Cirka halvparten av fysioterapeutene som er smittet bor i Oslo.

Studien sier ingenting om hvor eller av hvem de ulike yrkesgruppene er smittet.

Tester seg oftest

På listen over hvem som oftest tester seg, ligger fysioterapeuter som nummer to, kun slått av legene. Sykepleierne ligger rett bak fysioterapeuter og barnehagelærere.

Testregimet ble endret fra første til andre smittebølge. I første bølge ble kun personer med alvorlige symptomer, helsepersonell samt utsatte grupper testet. I smittebølge to kunne også de med milde symptomer eller mistanke om smitte, testes.

– Det er viktig å påpeke at ikke alle smittetilfeller nødvendigvis har noe med yrkesutøvelsen å gjøre. For eksempel kan man ha blitt smittet hjemme, under fritidsaktiviteter eller på ferie. Vi kan ikke vite om vi har justert tilstrekkelig for bakenforliggende faktorer som kan påvirke smittetallene, slik som reising, bosted, boforhold, atferd eller kunnskap om helse og smittevern, sier forsker Karin Magnusson ved FHI i følge FHIs egne nettsider.

Forbundsleder Gerty Lund er stolt over innsatsen til fysioterapeutene.

- Fysioterapeuter legger ned en enorm innsats for å sørge for gode smitteverntiltak både for seg selv og for pasientene. Jeg er imponert, sier Lund.

Powered by Labrador CMS