Kristian Mikal Ellingsen reagerer på at fysioterapeuter i frontlinjen ikke prioriteres i vaksinekøen i Helse Møre og Romsdal.
Kristian Mikal Ellingsen reagerer på at fysioterapeuter i frontlinjen ikke prioriteres i vaksinekøen i Helse Møre og Romsdal.

Fysioterapeuter i Helse Møre og Romsdal prioriteres ikke i vaksinekøen

Fysioterapeuter ved Molde sykehus som jobber tett på covid-19-pasienter prioriteres ikke i vaksinekøen.

Publisert

- Jeg stiller meg undrende til at fysioterapeuter i frontlinjen ikke er prioritert til vaksinering. Covid-pasienter har generelt behov for lungefysioterapi relatert til symptomene og utfordringene de har, altså desaturering og sekretproblematikk. Vi er tett på disse pasientene over tid, sier Kristian Mikal Ellingsen.

Han jobber ved Molde sykehus og er selv blant dem som jobber med covid-19-pasienter. Ellingsen opplyser at tunge mobiliseringer av pasienter krever tett fysisk nærvær fra fysioterapeutene.

- Vi er «hands on» med manuelle teknikker for å understøtte respirasjon og mobilisere slim, og vi holder ofte på over lengre tid. Det er vanskelig å erstatte en lungefysioterapeut, hvis en av oss blir syke. Spesielt på mindre sykehus, sier Ellingsen.

Forleden tok han opp problemstillingen om at fysioterapeuter i frontlinjen ikke prioriteres i vaksinekøen med sin nærmeste leder. Hun sendte forespørselen videre til sykehusledelsen.

Manglende anerkjennelse

De svarte blant annet at de prioriterer først de som anses som kritisk viktig for sykehuset; altså sikring av kapasitet av essensielle tjenester med personell som er kritisk vanskelig å erstatte.

- Jeg får en følelse av at klinikksjefer og sykehusledelsen for øvrig ikke anerkjenner oppgavene sykehusfysioterapeutene gjør, eller forstår at lungefysioteapi kan påvirke forløpet til pasienten, sier Ellingsen.

Han viser til at lungefysioterapeuter jobber tett på covid-19-pasienter med blant annet slimmobilisering, bruk av hostemaskiner, samt bedrer ventilasjonen gjennom stillingsendringer.

- Under sykdomsforløpet er det også risiko for blodpropp. Fysioterapeut bidrar med tromboseprofylaktiske øvelser og mobilisering for å motvirke det. Alle disse oppgavene utsetter oss for smitterisiko, sier Ellingsen.

Reagerer på forskjellsbehandling

Han påpeker at det ikke er redselen for å bli smittet, som gjør at han reagerer. Det er forskjellsbehandlingen av helsepersonell samt at praksis varierer mellom sykehusene.

En gjennomgang Norsk Fysioterapeutforbund har gjort, viser at cirka 75 prosent av fysioterapeutene som jobber i frontlinjen blir prioritert i vaksinekøen.

-Sykehusledelsen må forstå hvilke oppgaver vi sykehusfysioterapeuter har. For covid-19-pasienter starter rehabilitering på intensivsengeposten. Vi er der når pasientene tar sine første skritt etter et lengre sykdomsforløp.

Ellingsen synes det er merkelig at sykehusledelsen henviser til at de prioriterer helsepersonell de anser som kritisk viktig for driften.

Forbundslederen reagerer

Forbundsleder Gerty Lund mener det er uakseptabelt at sykehusfysioterapeuter ikke prioriteres i vaksinekøen.

- Sykehusfysioterapeuter er like viktige som annet helsepersonell, som for eksempel leger og sykepleiere, i arbeidet med covid-19-pasienter. Det er derfor avgjørende at sykehusledelsen også prioriterer fysioterapeutene for vaksinering, sier Lund.

Savner forståelse fra sykehusledelsen

Hun mener sykehusledelsen må forstå at fysioterapeutene ofte er lenge inne hos en covid-19-pasient, og at tiltakene fysioterapeutene gjør krever tid sammen med pasienten.

- Vi vet at behandlingen lungefysioterapeutene gjør for covid-19-pasientene er etterspurt. Det er ingen tvil om at fysioterapeutene er en viktig del av teamet ovenfor denne pasientgruppen.

Lund henviser blant annet til hjerte- og lungefysioterapeuters innsats i starten av koronapandemien, hvor sykehusfysioterapeuter ved Oslo universitetssykehus blant annet utviklet en egen kunnskapspakke for sykehusfysioterapi.

- Det er illevarslende at sykehusfysioterapeutene nedprioriteres, og minner meg om hva vi sto i da pandemien startet. Da måtte vi gjøre et omfattende arbeid for å synliggjøre fysioterapeutenes rolle i mange av helseforetakene, blant annet for at sykehusfysioterapeutene skulle få tilgang på samme smittevernutstyr som leger og sykepleiere. Vi må åpenbart ta den runden på nytt, sier Lund.

Dette svarer Helse Møre og Romsdal

Fagdirektør Torstein Hole i Helse Møre og Romsdal sier de prioriterer sårbare enheter. I en epost til Fysioterapeuten skriver han følgende:

-Sårbare einingar der tenesta må oppretthaldast for å handtere pandemien og lokalsjukehusfunksjonen, må prioriterast først. HMR har prioritert akuttberedskap i eit heilheitsperspektiv for føretaket.

Vaksinasjonsutvalet i Helse Møre og Romsdal har utarbeidd ei prioriteringsliste i samarbeid med klinikksjefane. Alle einingar i Helse Møre og Romsdal vert prioritert i samsvar med FHI sine nasjonale retningsliner og felles semje i HMN.

Vi har fått inn færre vaksiner enn innmeldt behov, men vi håper at vi snart får fleire vaksiner slike at enda fleire tilsette kan få den.

Powered by Labrador CMS